INTERNATIONELLT

”Gå ut och göra alla folk till lärjungar” är orden du möts av när du kliver in genom entrén i våra lokaler i Örebro. Mission är och har alltid varit en central del av vår församling, både i vårt givande och praktiska arbete. I dag arbetar vi framförallt på Balkan, i Afrika och i Mellanöstern och vårt arbete innefattar ett omfattande fadderprogram, pastors- och ledarträning samt församlingsplanteringar. Vi anordnar också regelbundet missionsresor, böneresor och andra teamresor till de olika platserna där vi arbetar. 

balkan

Sedan hösten 2019 arbetar Micael och Tina Lundin som missionärer på Balkan, med utgångspunkt i Montenegro. Under tio års tid har församlingen rest just till Montenegro på böneresor vilket har berett väg för det steg som nu tagits i och med paret Lundins flytt till landet. 

Barnhjälp Soluppgång

Barnhjälp Soluppgång har under många år hjälpt hundratals barn till ett förvandlat liv. Arbetet som startades av Rakel och Sven-Eric Gustavsson drivs idag av församlingen Kristet Center Örebro. Läs mer och bli en fadder du med!

Besök Barnhjälp Soluppgångs hemsida här. 

ISRAEL

Det har alltid varit centralt för Kristet Center Örebro att på olika engagera oss i projekt och arbeten i Israel. Vi arrangerar också regelbundet konferenser och temadagar på ämnet samt uppmärksammar årligen minnesdagen för Förintelsens offer genom en högtidlig samling. 

Läs mer om vårt Israelarbete här. 

Mama obeds children home

I Kenya stöttar vi sedan många år tillbaka Mama Obeds Children Home. Barnhemmet drivs av församlingen Word of Faith Church International. 

Missionscenter på Västanås

Den första juni överläts Västanås Center, som tillhört Kristet Center Örebro i många år, till Svensk Pionjärmission. Med Mikael och Theresa Boman i spetsen kommer nu missionsträningsskolan ”Mission One Eleven” som drivs av Svensk Pionjärmission att flytta in på gården.
Den har sedan tidigare utgått från Vetlanda men får i och med Västanås Center nya möjligheter att växa och bland annat utöka med ytterligare en termin. Du kan redan nu ansöka om en plats.
Svensk pionjärmissionAnsök här