UTBILDNING

Sedan församlingen startade 1995 har utbildning alltid varit en viktig del av vårt arbete. Vi har i över 20 år drivit en kristen friskola, Grenadjärskolan, med sina drygt 240 från förskola till åk 9. Sedan 2019 är vi också ett av de lokala studiecenter som Skandinavisk Teologisk Högskola erbjuder runt om i landet. För närvarande deltar cirka 60 personer i församlingen i en grundkurs i Nya Testamentet via STH. Vi har under flera år haft en praktisk bibelskola, Pionjärskolan, för ungdomar som vill kombinera praktiskt församlingsarbete med en fördjupad kunskap och erfarenhet i ordet, Många ungdomar har genom åren gått ett så kallat ”Pionjärår”. Under 2019 blev Pionjärskolan istället en del av Teamträningsskolan (TTS) som är ett nationellt nätverk där flera församlingar i Sverige är anslutna. 

Läs mer om