VI VILL NÅ VÅR STAD

Jesus var bland folket och vi tror att vi behöver nå folk där de är. Genom olika satsningar runtom i staden betjänar vi människor på flera olika sätt. Inom det här området har vi alltid någonting på gång, så ta en sväng till församlingsinformationen och se vart behoven finns just nu. Om du inte kan vara med på fältet kanske du vill baka en sats med bullar? 

Hjärta för örebro

Hjärta för Örebro är ett samlingsnamn för utåtriktat arbete i vår stad. Vi vill nå Örebroarna där de är, om det så är genom att bjuda på kaffe en helt vanlig lördag på stan, eller att bjuda på sång, dans och dockteater en solig förmiddag i augusti.

VUXNA PÅ stan

Vi åker bil, buss cyklar och går och vi finns där vi behövs som bäst, när vi behövs som mest. Vi är oftast ute på fredagskvällarna, men även lördagar. Utöver det är vi ute vid speciella tillfällen såsom valborg och skolavslutningen. Vi vill betjäna vår stad genom vuxennärvaro och har ett nära samarbete med både fältgruppen och polisen. Vår församling har på detta sätt betjänat vår stad med vuxennärvaro sedan 2006.

 

BUSKUL

Buskul, som är en del av församlingens arbete i stadsdelen Vivalla, finns till för hela familjen, men med målet att betjäna just barnen. Syftet med Buskul är att vara en plats full av glädje, liv och kärlek, där alla barn får en chans att bli sedda och älskade. Arbetet startade 2007. 

SÅNGSTUNDER på norrbyhemmet

En gång i månaden besöker några från församlingen Norrbyhemmets äldreboende för att sjunga tillsammans med de äldre. Det brukar vara uppskattade tillfällen.

 

Vill du engagera dig?

besök församlingsinformationen så får du veta mer.