Här kan du beställa böcker och CD som kommit till genom församlingen.  Lägg beställningen via ett formulär längst ner på sidan så skickar vi produkten hem till dig. 

En herdes resa 149:-

Ishmael Khaldi

Ishmael Khaldi är född och uppvuxen i norra Israel, som beduin och muslim, men också med sin identitet som en sann israel. I boken En herdes resa får du läsa hans unika livsberättelse. En skildring av resan från de enkla rötterna och uppväxten i tält till arbetet för det Israeliska Utrikesdepartementet som Israels förste beduindiplomat. Hans berättelse är ett enastående vittnesbörd för ”det andra Israel”. Det Israel som mycket sällan får plats i medias selektiva presentation av livet och utmaningarna i Israel. Det här är en bok som genom sin enkla beskrivning utmanar och breddar läsarens bild av nationen Israel.

[Utgiven på KC Media]

Välsigna Israel – för Guds skull 149:-

Sven Nilsson

Sven Nilssons bok är en uppdaterad och kompletterad nyutgåva av en bok som tidigare getts ut. Den tar upp ämnen såsom staten Israels historiska, profetiska och politiska legitimitet, ersättningsteologin, massmedia – information eller manipulation, vad betyder Israel för Gud?, och utvecklingen och tillväxten av nya messianska församlingar i Israel. Sven Nilsson är sedan många år en uppskattad och erkänd förkunnare som genom sin undervisning ger klarhet över Bibelns budskap om Israel och det judiska folket, både i ett historiskt och frälsningshistoriskt perspektiv. I dag råder både förvirring och osäkerhet hos många, inte minst bland kristna, om hur man ska förhålla sig till Israel och det judiska folket. Välsigna Israel – för Guds skull är en bok som ger läsaren perspektiv och erbjuder vägledning.

[Utgiven på KC Media]

Rikets affärer 149:-

J. Gunnar Olson

Det här berättelsen om hur en vanlig människas liv förvandlades till en fantastisk resa. En resa som har påverkat presidenter, kungligheter och hela nationer. J. Gunnar Olson är grundare av ICCC, International Christian Chamber of Commerce. Hans självbiografi är en inspirerande historia om en man som vandrar med Gud i affärslivet och som fått se mirakler i sitt dagliga arbete. Berättelsen kan beskrivas som Bibelns Josef i modern tid, och genom hela boken finns andliga lärdomar som kommer att välsigna läsaren. Detta är vad som kan hända när egna ambitioner läggs åt sidan och Jesus får ta plats i arbetslivet.

Finns också på engelska med titeln: Business Unlimited.

[Utgiven på KC Media]

Guds syn på familjen 129:-

Per-Åke Eliasson

I en serie om fyra predikningar visar  Per-Åke Eliasson vad Guds ord säger om familjen,

Det är bibelförankrad och klarsynt undervisning om vilka utmaningar och ansvar som följer på föräldraskapet.

Den här boken ger läsaren ökad förståelse för familjens betydelse för individ och samhälle, samt vilken viktig roll den spelar i Guds plan.

 

  • Kämpa för din familj
  • Vårt föräldraansvar
  • Våra föräldrautmaningar
  • Guds syn på familjen

 

[Utgiven av KC Media]

Evangeliet om riket 149:-

Sven Nilsson

Guds rike ger oss ett folkmedvetande som kan förlösa den självkänsla och frimodighet som svensk kristenhet behöver inför alla utmanande samhällsförändringar.
Vi måste möta dessa utmaningar som ett folk. Vi är ett folk och som sådant har vi tillräckligt mycket gemensamt för att bär upp en alternativ kultur och moralisk ordning mitt i ett sekulariserat samhälle.
Församlingen ska vara ett tecken för Riket och representera en begynnande upprättelse av hela livet i alla dess relationer till skapelsen och de ordningar för människans liv som var från begynnelsen. Detta Guds syfte måste få högsta prioritet, såsom det första vi söker och ber om. Det gäller både i vårt liv som enskilda kristna och i vårt liv tillsammans som ett Guds folk.
Först då kan vi få ett rätt perspektiv på oss själva som lokala församlingar och som kyrkofamiljer inom kristenheten. Riket är gåvan och uppdraget. Allt församlingen är och gör måste ha Riket som referensram. Kyrkan är Guds medarbetare för Rikets tillkommelse.
Några grundläggande frågor behöver på nytt besvaras: Hur förkunnar vi evangeliet om Riket? Hur blir kristet lärjungaskap ett vittnesbörd om Guds rike här och nu? Hur blir den lokala församlingen ett uttryck för Guds rike?
Detta är frågor som författaren arbetar med och söker besvara med tillämpning på livet i den lokala troendeförsamlingen.

[Utgiven på Livets Ords Förlag]

Här är jag sänd mig 149:-

Micael Lundin

Ett missionsäventyr i vår tid. En berättelse om att höra ropet, göra sig tillgänglig och gå.

Micael Lundin fick sitt liv förvandlat på en missionsresa till Sovjet i början av 1980-talet. Han hörde ropet från sina kristna syskon bakom järnridån. Troende människor som längtade efter biblar, böcker och undervisning.
Lundin gjorde sig tillgänglig. Han sa till Gud: ”Om ingen annan vill åka, så gör jag det!”
Det blev starten på ett livslångt missionsäventyr. Lundin har smugglat biblar i Östeuropa, planterat församlingar och varit pastor i Tjeckoslovakien, arbetat med fadderverksamhet i Uganda och varit missionär i Indien.
Följ med på hans äventyrliga livsresa och upplev dramatiken på KGB-förhör och hemliga gudstjänster. Förundras över Guds övernaturliga handlande när Albanien öppnade upp sig för evangeliet eller när en gammal indisk kvinna blev mirakulöst helad från cancer, blindhet och förlamning.
Här är jag, sänd mig delar Lundin med sig av lärdomar och erfarenheter, vunna under 40 års tid på missionsfältet. Som läsare rycks du med i passionen för de onådda, fylls av tacksamhet över alla mirakler och får se hur Gud kan göra stora saker genom vanliga människor.

[Utgiven på Sjöbergs Förlag]

Livets mening 99 :-

Livets mening innehåller 15 sånger, varav många är skrivna av medlemmar i församlingen och har vuxit fram under församlingens vandring med Herren. Skivan innehåller också fyra nyarrangemang på klassiska hymner. Livets mening spelades in live på Kristet Center Örebro och innehåller härlig och innerlig lovsång på svenska, framförda av församlingens sångare, musiker och kör.

Spår
1 Vi lyfter upp ditt namn
2 Min själ lova Herren
3 Livets mening
4 Jesus för världen givit sitt liv
5 Klippa du som brast för mig
6 Värdig är du gud
7 Här
8 Alltid prisa dig
9 Herre över allt
10 Gud var mig nära
11 Pioneer
12 Fullkomlig kärlek
13 Ett ord
14 Saliga visshet, Jesus är min
15 Det är en ros utsprungen

 

Bli stor i mig 99:-

Denna skiva andas väckelse. Ett rop efter mer av Gud, efter att bli drabbad av hans eld, att bli renad och luttrad. Sångerna är i mångt och mycket böner som har vuxit fram i enskilda människors liv, i skeendet i den lokala församlingen, och som säkerligen också delas av Kristi kropp i Sverige i dag.

Spår
1 Bli stor i mig
2 Värd all ära
3 Lova Herren
4 Åh vad jag älskar dig Jesus
5 Jesus underbare Jesus
6 Herren är klippan
7 Jag vill träda in
8 Ge mig salvan
9 Jag tror
10 Kom inför hans ansikte
11 Densamme du är
12 Du Gud är underbar
13 Dra mig in

Beställning

Har du någon fråga på produkt, din beställning eller något annat

så är du välkommen att maila oss på:

kcmedia@kristetcenter.se

Premnumerera på vår podcast

Ta del av uppbyggande undervisning, när du vill, var du vill. Missa inte ett möte, prenumerera idag!