KALENDER

30 Januari

8.30-11.00

Öppna förskolan

Cafeterian

31 Januari

18.30

Ungdomsmöte

Samuel Huss

Mingel från 18.30, mötet börjar 19.00

2 Februari

10.00

Gudstjänst

Familjegudstjänst

Webb-tv 

2 Februari

18.00

Nattvardsgudstjänst

6 Februari

8.30-11.00

Öppna förskolan

Cafeterian

7 Februari

18.30

Ungdomsmöte

Samuel Huss

Mingel från 18.30, mötet börjar 19.00

9 Februari

10.00

Gudstjänst

Pastor Per-Åke Eliasson

Promiseland uppstart, webb-tv