2020 firar Kristet Center Örebro 25 år, vilket också sammanfaller med att Keren Hayesod, Förenade Israelinsamlingen fyller 100 år. Vi bestämde oss för att fira ihop genom att uppmärksamma olika projekt församlingen fått förmånen att vara en del av genom åren.

Keren Hayesod startades för 100 år sedan för att ge ekonomiska förutsättningar i syfte att upprätta landet och staten Israel. Församlingen har samarbetet med Keren Hayesod (i Sverige heter det Förenade Israelinsamlingen) i ca 17 år och funnits med i olika projekt. Keren Hayesod har bland annat skapat förutsättningar för att bygga Hebrew University och skapa Israels första filharmoniska orkester.

Våra gemensamma projekt är idag:

  1. Amigour – som bland annat arbetar med äldreboende för överlevande från Förintelsen
  2. Neve Michael – en barnby för föräldralösa och utsatta barn
  3. Tel Hai College – spetskompetens för att hjälpa studenter med inlärningssvårigheter
  4. Judisk-Kristna Relationer – med professor Faydra Shapiro. Det arbetet är förlagt på Tel Hai College

Nu får församlingen, vid tre tillfällen under året, möjlighet att möta de ansvariga inom de områden vi är involverade i som församling sedan många år tillbaka. Det ger oss möjlighet till ännu bättre insyn i vårt engagemang.

Den 23 februari var första tillfället av tre, för att fira jubileumsåret. Då fick församlingen glädjen möta en engagerad representant för Amigour – Erez Shani. ta om ett projekt som församlingen bestämde sig för att vara en del av för några år sedan, i staden Be’er Sheva. Vi skulle då, genom Keren Hayesod, vara med och renovera ett äldreboende där och i samband med det se till att det också fanns ett skyddsrum. Detta för att de äldre skulle kunna känna sig trygga vid en nödsituation.

”För två år sedan träffade en missil Israelisk mark, bara 200 meter från just det äldreboendet”, berättade Erez Shani.

Sedan visade han upp en del av bomben som hittades i en av de boendes säng.

”Ni kan tänka er vad som hade hänt om han hade legat kvar i sängen. Vet ni vart de äldre befann sig just vid den tidpunkten? I skyddsrummet som ni varit med och renoverat. Tack!” sa Erez Shani.

Genom åren har Kristet Center Örebro gett totalt 1 215 000 kronor till Amigour och äldreboenden, främst för överlevare från förintelsen. Ett av de återkommande tillfällena, då församlingen samlar in pengar till Amigour är vår årliga minnesgudstjänst som ordnas i samband med minnesdagen för Förintelsens offer i slutet av januari. Bara under 2020 har 230 000 kronor samlats in. Det skedde under minnesdagen för Förintelsens offer samt jubileumskvällen den 23 februari.

Kommande jubileumskvällar:

  • 17 maj, besök av Hava Levene från Neve Michael
  • 23 augusti, besök av Faydra Shapiro och Dinah Kagan från Tel Hai

Läs mer om vårt Israelarbete här