Historia

1995 – Församlingen startar utifrån ett tilltal från Gud till Sven Nilsson. Som nybliven pensionär planterar han tillsammans med Per-Åke Eliasson och Börje Hellberg en ny församling i Örebro. Den proklameras den 19 augusti 1995 i Alnängsskolans lokaler i centrala Örebro.
1995 – Under senare delen av hösten tar församlingen över ansvaret för Sofiaskolan, nuvarande Grenadjärskolan, som på den tiden hade ca 25 elever. Idag har Grenadjärskolan ca 245 elever.
1998 – Sven Nilsson lämnar över föreståndarskapet till Per-Åke Eliasson men finns kvar vid hans sida. Per-Åke Eliasson får ett tilltal från Herren, Jesaja 54:1-3, som ett ord till församlingen. Församlingen väljer enhälligt på ett församlingsmöte att ta emot det ordet som ett ord från Herren. Både som ett löfte och en kallelse. Därför har Jesaja 54:1-3 blivit ett ledord för det fortsatta byggandet av församlingen
och var också vägledande vid bygget av det nya centrat på norr i Örebro.
2002 – Församlingen övertar arbetet med Barnhjälp Soluppgång, ett fadderarbete för föräldralösa barn i Uganda. Soluppgång startades av missionärerna Rakel och Sven-Erik Gustafsson, och församlingen tar emot det som en gåva och en kallelse från Herren utifrån Jesaja 54:1-3, ”du skall få många barn”.
2003 – Kristet Center Örebro flyttar in i de första ägda lokalerna på det gamla militärområdet I3 i nordöstra Örebro, ett stenkast från Hjälmaren. Efter en lång resa kantat av mirakler och hårt arbete invigs lokalerna den 18-20 april 2003. Militärförråden som en gång i tiden utrustat Sveriges armé står nu istället som gudstjänstlokal och rustar Guds folk till tjänst för Hans rike.
2003 – Församlingen börjar ett fruktbärande arbete med Förenade Israelinsamlingen i Sverige, Karen Hayesod internationellt. Genom det arbetet är vi involverade i barnbyn Neve Michael, i Tel Hai som är en högskola längst upp i norra Israel, har vi startat Judisk-Kristna relationer med Faydra Shapiro och i byggandet av äldreboende i Israel för överlevande i förintelsen med flera andra projekt.
2007 – Församlingen börjar arbeta med Webb TV sändningar. Idag har församlingen ett stort och fruktbärande TV arbete både genom Webb TV, Kanal 10 och Himlen TV 7.
2012 – Tar församlingen emot ett tilltal om att vara en pionjärförsamling och verka för en ny pionjäranda i Sverige. I takt med att ett av Örebros mest attraktiva bostadsområden växer upp omkring kyrkan dras också vägarna om. När de nya adresserna är färdigställda tilldelas församlingen passande nog adressen Pionjärgatan 1. 
2013 – Församlingen startar ett samarbete med Thomas Muthee och Mama Obeds home i Kenya. Ett arbete som innebär ett ansvar för föräldralösa barn och bygget av ett barnhem.
2019 – Kristet Center blir en del av Pingströrelsen i Sverige. Den 17 maj hälsas församlingen välkommen på Pingströrelsens rådslag i Filadelfiakyrkan i Stockholm.
2019 – Församlingen sänder ut sina första egna missionärer, Micael och Tina Lundin till Montenegro och Balkan i Europa.