Dags att be

Nu i januari startar två nya böneinitiativ som har sin utgångspunkt här i församlingen. Vi bjuder in alla som vill vara med att delta och här följer information om de olika inriktningarna och hur du går till väga för att göra dig delaktig.

BALKAN

Balkan var dörren för evangeliet när Paulus och hans team kom till Makedonien. Men ändå är stora delar av Balkan fortfarande nästan helt onådda, det är Europas absolut mest onådda del.

Balkan har präglats av krig, hat, separation och nationalism och det har även påverkat kyrkan. Flera av länderna på Balkan har aldrig haft någon väckelse och en del av länderna har bara ett hundratal pånyttfödda troende i hela landet.

Vi som församling har varit engagerade i mission på Balkan de senaste femton åren. Mycket av det har varit präglat av bön, som är absolut nödvändigt för att se en förändring i det andliga klimatet.

Vi har känt oss manade under det gångna året att intensifiera bönen för Balkan. Därför startar vi upp en särskild ”Balkanbön” varannan torsdag.

Vi vill välkomna dig som känner det angeläget att ansluta till vår Balkanbön

Sverige

Vi som Guds församling är tänkta att vara som muren runt Jerusalem för vårt land, ett beskydd.

Därför vill vi som församling i den tid vi är i ta vårt ansvar – att be och strida.

Vi tror att det finns olika typer av bön och när vi kommer tillsammans och ber om något utifrån Gud vilja så finns det en enorm styrka i det.

Därför anordnar vi bön för Sverige varje torsdag kl. 9-10, via Zoom, där vi ber för vårt land och ledarskap.

Det kommer beröra det som är aktuellt ur ett profetiskt och samhälleligt perspektiv – varmt välkommen att delta i bönen varje vecka.