Mer än att be kan vi också på olika sätt hjälpa till genom att skänka pengar och förnödenheter till de människor som befinner sig mitt i krigets fasa. Vi kommer behöva vara förberedda på att välkomna en ny flyktingvåg in i våra församlingar och hem. Vi som församling har också tagit tillfället i akt att samla in medel för att hjälpa Ukrainska judar som befinner sig i nöd. Genom vårt nära samarbete med Ulf Cahn och Förenade israelinsamlingen har vi kunnat förmedla 190 000 kronor upp till idag för att hjälpa Ukrainska judar till Israel. 
Ulf Cahn skriver i ett brev att behoven är enorma, och det är dessa behov vår insamling går till. 

Behoven är enorma

 • Pengar till mat, första hjälpen, kläder, filtar etc i Ukraina och grannländerna
 • Satellittelefoner, eftersom mobilnätet ofta ligger nere i Ukraina
 • Skydd, säkerhet, boende till ca 3 500 – 8 000 judar i Ukraina och grannländerna fram tills resa till Israel kan ske
 • Transport till flygplatser i Ukrainas grannländer, flyg till Israel med både reguljära och chartrade flyg
 • Säkerhet och skydd till lokala judiska församlingar och organisationer (mot hat, hot och plundring)
 • ”Hotline” bemannad både av professionell personal och volontärer, öppen 24/7, tar emot ca 1 500 samtal/dygn. Är till både för judar i Ukraina och judar i Israel som har familj i Ukraina.

Tillsammans med många andra gåvogivare har de hittills kunnat åstadkomma bland annat detta (Utdrag från Förenade israelinsamlingens brev den 9 mars):

 • När kriget började fanns ca 200 000 judar i Ukraina. Jewish Agency öppnade en global ”hotline” för ukrainska judar att ringa till. Hittills har över 15 000 judar ringt denna hotline. Av dessa har ca 6 000 ansökt om att göra aliyah, få komma till Israel. Det kommer också allt fler förfrågningar från Ryssland och Belarus.
 • Man har etablerat sex mottagningscenter vid gränserna mot Rumänien, Ungern, Polen och Moldavien. Här tar man emot alla judar som vill ha hjälp att komma till Israel. Det kräver mycket personal och tar mycket tid. Många behöver också hjälp att bearbeta olika trauman.  
 • Man ger judarna mat, tak över huvudet, skydd och säkerhet, både i Ukraina och i grannländerna. Det handlar mycket om logistik och att lösa saker praktiskt väldigt snabbt. Just nu har man lyckats säkra ca 5 000 sängplatser för judar på väg till Israel, men behoven måste hela tiden utvärderas. 
 • Under den närmaste tiden kommer Jewish Agency att ge stöd till ca 150 judiska församlingar och organisationer i Ukraina. Det är för säkerhet och för att viss verksamhet trots allt ska kunna fortgå. 
 • Ca 1 000 unga judar med ukrainsk bakgrund studerar i Israel. De flesta har familj kvar i Ukraina och behöver olika typer av stöd. Det kan vara allt från att lokalisera familj till att få kontakt med dem. 
 • Ett barnhem med 100 föräldralösa judiska barn i Odessa evakuerades i förra veckan. Barnen fördes först till Rumänien och kom till Israel i söndags. 
 • Ett tåg med drygt 1 000 judar åkte från staden Zaporizjzja i östra Ukraina (staden med ett av Europas största kärnkraftverk som Ryssland bombade) till Moldavien, där de nu tas om hand. 
 • Jewish Agency tog 300 judar med flyg till Israel i söndags, inkl de 100 föräldralösa barnen. 
 • Man planerar för 38 flyg med judar den kommande månaden. Det är förstås osäkert exakt när och i vilken takt, men det är planen. 

Stort tack till alla ni som bidragit till detta – din gåva gör verkligen skillnad!