2022 inleddes med att tillsammans stå i bön för olika arbeten och initiativ för Guds rike i Sverige och över världen. Fokus under dagarna var att lyssna in varandra inom olika organisationer och initiativ där de beskrev kallelsen, syftet, vad man sträcker sig efter och utmaningar man står inför, därefter omfamnade man detta i förbön.

Den här konferensen är ett konkret utryck för formuleringen vi som församling har i vår vision: ”en plattform för nationella initiativ”. Att vi som lokala församlingar ska upptäcka värdet, betydelsen och Guds tanke med dessa initiativ, sa pastor Per Åke Eliasson på uppstartsmötet på fredagen och berättade att tillsammans och mobilisering är den profetiska tonen

Det finns ett pris att betala 

MatsJan Söderberg från Folk & språk utmanade med orden: Hur mycket får det kosta? Vill du följa Jesus? Det finns ett pris att betala för den som vill tjäna Herren. Det egna jaget måste böja sig för korset. Mats-Jan delade erfanheter från sitt eget liv bland annat när han och hans fru var på missionsfältet i Ukraina och Azerbajdzjan.

För pionjäranda 

Från Svensk pionjärmission talade Mikael Boman brinnande på lördagskvällen om att Sverige har en kallelse och vi måste gräva upp de gamla vattenbrunnarna utifrån bibeltexten i 1 mosebok 26:1819. Mikael gav exempel på olika missionärer från olika tider som nått bibellösa folk.

För att evangelium ska komma ut måste pionjärerna gå före. Gud har en plan och vi får ansluta oss till den planen. Frågan är hur mycket vi vill gensvara, sa Mikael Boman. 

Att möta människor där dem befinner sig

Hans Augustsson som församlingen är välbekant med predikade om att Jesus söker oss där vi är, han söker hjärtats relation.

Hans är föreståndare i  församlingen Josua i Gamleby där de också lever med Hannahuset och Josua Rehab. Under förmiddagen förmedlades också ett offer till arbetet med Josua Rehab i Gamleby.

Genom förkunnelsen förmedlades mycket framtidshopp. Han betonade att mötet med varandra där vi är äviktigt. Att inte alltid komma med lösningar och alla rätta svar utan att vara lyssnande. På det sättet man vi mötas från hjärta till hjärta.

Helgen avslutade med nattvard. 

Foto: Jana Hugosson Text: Maria Hallstensson, Anna Karlsson