Kära vänner!

Än en gång vill vi påminna om att riktlinjerna kring hur vi bör förhålla oss till olika samlingar på Kristet Center förändras löpande i takt med att nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter uppdateras. Se därför till att regelbundet gå in på vår hemsida och läs vad som gäller.

Här kommer en ytterligare uppdatering på vad som gäller för Kristet Center och vilka förändringar vi gör i närtid.

Den stora förändringen är att vi från nu på söndag och tills vidare inte kommer att ha öppna gudstjänster i vår kyrka. Men som tidigare direktsänder vi dem på TV genom Kanal 10, Youtube, KC Play och Himlen TV7.

Vi vill uppmuntra och uppmana er alla till bön om beskydd för vårt folk och land och vishet för alla våra beslutsfattare. Vi vill också påminna om det tilltal som Herren gett oss från Psalm 121 och som vi dagligen kan leva med i tacksamhet och bön.

”Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp?

Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.

Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg.

Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel (sitt folk).

Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida.

Solen skall inte skada dig om dagen, inte månen om natten.

Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv.

Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evig tid.”

Gud välsigne oss alla
Per-Åke Eliasson /Pastor

VAD SOM NU GÄLLER:

Följande ställs in:

 • Promiseland – vår söndagsskola på söndagar ställs in tills vidare
 • Teensnet på söndagar – ställs in tills vidare genom att våra Gudstjänster inte är öppna.
 • Öppna förskolan – på torsdagar ställs in tills vidare 
 • Ungdomsmöten – ställs in tills vidare                                                                                                                         
 • Administrationsmötet – ställs in tills vidare.
 • Bön – för församlingsmedlemmar ställs in tills vidare.

Följande fortsätter – med vissa förändringar:

 • Våra Gudstjänster. Från nu på söndag tills vidare kommer vi inte att ha öppna gudstjänster i vår kyrka men vi kommer att direktsända dem på Kanal 10, Youtube, KC Play och Himlen TV7.
 • Våra lärjungagrupper.  Vi möts som tidigare i våra grupper utifrån respekt för de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger om hygienrutiner och stannar hemma vid minsta förkylningssymptom. Vi vill också uppmärksamma er på myndigheternas råd till alla 70+ och andra riskgrupper.
 • Nu är det också viktigt att vi ser och möter våra äldres behov. Låt oss nu tillsammans betjäna dem på bästa sätt i deras utsatta och isolerade situation.

Följande fortsätter som tidigare:

 • Scout.
 • Konfirmation.

SE ÖVER DETTA NOGGRANT:

Har du några förkylningssymptom, även lindriga, bör du stanna hemma av hänsyn till dina medmänniskor. Har du nyligen besökt de områden som svenska myndigheter avråder från att resa till så uppmanar vi dig att stanna hemma.

Vi undviker att hälsa på varandra genom att ta i hand.

Följ de instruktioner som Folkhälsomyndigheten ger. Du kan läsa dem här:
• Tvätta händerna ofta och ordentligt – med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
• Hosta och nys i armvecket – eller i en pappersnäsduk
• Undvik att röra ögon, näsa och mun – smittan sprids genom slemhinnor
• Stanna hemma när du är sjuk eller känner dig sjuk
• Använd handsprit

Önskar ni ytterligare information rekommenderar vi följande länkar:

• 1177 https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-
infektioner/covid-19-coronavirus/

• WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

• Svensk Krisinformation http://www.krisinformation.se

Du kan även ringa 113 13 för specifika frågor om coronaviruset. 

Finns det frågor, hör av dig via mejl info@kristetcenter.se eller på telefon 019-32 50 07