Nationella bönedagar på temat ”Next step in the mission” samlade hundratals förebedjare i
Örebro. Kristet Center Örebros pastor Per-Åke Eliasson uttrycker glädje över
satsningen.
– Jag känner stor tacksamhet och mättnad som bottnar i en visshet om att vi har gjort det vi skulle
göra och att vi sprang i mål med den här böneetappen, säger Eliasson. 
Det starka bönesurret i Kristet Centers kyrksal tystnar långsamt när en klocka plingar från
talarstolen och förkunnar att bönepasset är över. Utspridda över hela salen står ett par hundra
förebedjare i mindre grupper och inväntar nya böneämnen.
– Be för ledare i förföljda kyrkor världen över, instruerar Sara Bornold, inspiratör hos Open Doors.
Efter uppmaningen tar bönesurret vid igen.
I en av grupperna står Ingemar och Eivor Dahlgren från Solna, som valt att avsätta ett par dagar för
att be på Kristet Center i Örebro.
– Det är ju det bästa vi kan ta oss för efter alla helger, menar Eivor. Här får vi möta Guds folk, lyssna
till kraftfulla predikningar och höra Guds ord. Man gör ett bönejobb men blir samtidigt själv
välsignad.
– Det är omruskande på djupet, fyller Ingemar i. Det är mycket tungotal och frihet.

”Ett miraklernas decennium”
Bland talarna på konferensen märktes Pingst föreståndare Daniel Alm, Ulriksbergskyrkans
föreståndare Pelle Hörnmark, Per-Åke Eliasson och Hans Augustsson från Josua i Gamleby.
– Tjugotalet blir ett miraklernas decennium, deklarerade Augustsson. När vi förstår att Guds rike är
här inser vi att det i varje problem, hinder och brist finns ett förutberett mirakel.
Eliasson använde Apostlagärningarnas andra kapitel, där Petrus träder fram på pingstdagen jämte de
andra lärjungarna, för att betona vikten av att få ett hjärta och en själ i Kristi kropp.
– Det är tid att stå tillsammans, sa Eliasson. Det gäller inte minst tjänstegåvor, för vi ser i
Apostlagärningarna att nya initiativ förlöses när tjänstegåvor står tillsammans.
Eliasson var därför särskilt glad över att flera tjänstegåvor från olika sammanhang var på plats under
helgen och satte axeln till i bönearbetet.
Vilka profetiska tilltal kom under bönehelgen?
– Vad vi lever med som församling blev bekräftat, och förkunnelsen hade en gemensam ton som sa
att Sveriges kristenhet i stort står inför nya steg, säger Per-Åke Eliasson.

Gåva till Josua Rehab

Bönekonferensen, som arrangerades för nionde året, pågick från fredag kväll till söndag kväll. Den
innehöll flera bönepass, med fokus åt olika håll. Förutom Open Doors arbete lyftes även Skandinavisk
Teologisk Högskola upp i bön, samt Kristet Centers missionärspar Micael och Tina Lundin, som
flyttade till Montenegro i september 2019. På avslutningsmötet bad de samlade för fler arbetare till
skördefälten, utifrån Jesus uppmaning i Lukas tionde kapitel.
Det togs även upp en gåva till Josua Rehab på 160 000 kronor.

Av: Linus Hugosson