Med besök från andra sidan norska gränsen levererades den 4-6 oktober ett budskap om just gränser. Kjell Halltorp och Birger Wroldsen uppmuntrade och utmanade konferensbesökarna att ta steg i frimodighet för att bryta begränsningar på evangelisationens område. Genom konkreta exempel och vittnesbörd från deras egna liv utmanade gamla sätt att tänka kring att ta tillfällen i akt och vittna för människor.

– Vi säger ofta att vi vill ha mer av Jesus. Men man kan vända på det och tänka att Jesus också vill ha mer av mig, sa Kjell Halltorp.
De berättade också om ett fruktbärande missionsarbete i Mellanöstern, ”Reach the nations” där församlingen också var med och gav en gåva in i arbetet med bibelskolor och ledarträning i bland annat Syrien och Libanon.