Det här tror vi på 

Församlingens grund är uppenbarelsen att Jesus från Nasaret är Guds Son, Herre och Messias, Guds Smorde. 

Församlingen består av människor, som bejakat Jesus Kristus som Herre i sitt liv och är villiga att låta sig förändras i trons lydnad efter Guds Ord. 

Församlingens identitet är Kristi Kropp, uttryckt i en gemenskap av troende, som uppbygger varandra i sanning och kärlek. 

Församlingens uppdrag är att vara Guds medarbetare för Guds Rikes utbredning genom att stå Satan emot och att i den Helige Andes kraft verka för människors frälsning, befrielse, helande och upprättande på alla livsområden.

Det här vill vi 
Bejaka ett regionalt ansvarstagande för evangelisation och församlingsplantering. 

Vara en lokal plattform för tjänster som Gud reser upp i landet till att utrusta de troende med Guds Ord, lära dem att använda sina andliga vapen och förlösa dem i tjänst i den sista tidens väckelse. 

På det nationella planet stå tillsammans med initiativ som har en vision för folkväckelse. 

Ta profetiska initiativ för att tydliggöra Guds Rike i enlighet med skapelseordningen och församlingens funktion i samhället. 

Samverka med det profetiska skeendet i relation till Israel och det Judiska folket.