FAMILJESKOLA på Kristet Center

Den 16 och 30 september samt den 21 oktober bjuder vi in till familjeskola på Kristet Center. Vi tror att familjen är Guds tanke och att vi som enskilda, äktenskap och församling behöver kämpa för att den ska bli det Gud har tänkt. Därför bjuder vi in till Familjeskola med tre teman, Äktenskapet, Föräldraskapet och Jag och mitt hus vi vill tjäna Herren.

Under tre lördagar i höst är du välkommen att vara med, mellan kl. 9-12 med paus för frukt.

Att prioritera familjen och vara med vid dessa tillfällen är att investera i Guds tanke. Därför är du välkommen som redan är gift, du som längtar efter familj eller du som lever ensam, för tillsammans kan vi hjälpas åt att upprätta Guds tanke med familjen.

 

Om du vill vara med kan du anmäla dig till: tommy.hagsten@kristetcenter.se

Kostnad 50kr, då ingår förutom all undervisning även frukt och boken ”Guds syn på familjen” av Pastor Per-Åke Eliasson.

VARMT VÄLKOMMEN!