De nya restriktionerna i samband med våra gudstjänster

Från och med den 12 januari införs nya föreskrifter som berör våra gudstjänster och andra sammankomster. Det innebär att antalet deltagare begränsas till maximalt 50 personer men samtidigt ger de ett utrymme att ta emot upp till 500 personer om man använder vaccinationsbevis.

För övrigt gäller tidigare föreskrifter om att hålla avstånd på minst 1 meter mellan sällskap (från 1 upp till max 8 personer). Enligt Folkhälsomyndigheten införs åtgärderna med avsikt att de ska gälla under en begränsad tid, för att vaccinationsinsatserna ska hinna komma längre.

Åtgärderna bedöms i nuläget behöva kvarstå fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag.

Därför kommer vi tillsvidare att begära att alla som besöker våra gudstjänster uppvisar ett giltigt vaccinationsbevis tillsammans med giltig ID-handling. I övrigt hänvisar vi till våra digitala sändningar på www.kcplaý.se

Undantag för uppvisande av vaccinationsbevis gäller personer under 18 år eller som av medicinska skäl inte rekommenderats ta vaccinet.

Så här får du tag på ditt vaccinationsbevis.
För att få ditt vaccinationsbevis går du in på hemsidan: www.covidbevis.se och följer instruktionerna. Här nedan finns också en video som ger information om hur du hämtar ditt vaccinationsbevis. 

Vill du läsa mer om de restriktioner som gäller kan du göra det på Folkhälsomyndighetens hemsida

Har du frågor eller behöver ytterligare hjälp, kontakta Tommy Hagsten på tommy.hagsten@kristetcenter.se