Den 5 mars kommer begravning för Sven-Eric Gustavsson att äga rum på Kristet Center Örebro. 

Begravningen kommer att hållas digitalt via Zoom och du som önskar delta anmäler dig genom att kontakta info@kristetcenter.se 

Efter anmälan kommer du att få information om hur du går till väga och tillgång till en länk för att kunna följa begravningen digitalt.