Den 13 mars åker ett stort team, på 33 personer, från Sverige till Montenegro. Resan pågår fredag till söndag och deltagarnas ålder spänner mellan två till nittio år. Sedan i höstas finns Micael och Tina Lundin på plats i Podgorica och i februari fick de förstärkning av ytterligare en ung familj från församlingen här i Örebro och en familj från Slovakien. Montenegro är ett av de minst nådda länderna i Europa, där man räknar med att det finns cirka 150 troende i hela landet. Hemsidan frågade Micael Lundin om planerna inför resan.

Hur kommer dagarna att se ut?

”På fredagen kommer vi att besöka synagogan och få höra lite om judarnas historia i Montenegro. Synagogan är ganska ny och håller till i en lägenhet, men de har planer på att bygga en synagoga.

Sedan kommer vi att åka runt och se delar av landet och ge lite information om läget här. På lördagen har vi en bönedag tillsammans med troende i landet där vi kommer att be både för de olika grupperna och kyrkorna men också för genombrott för evangeliet i Montenegro.

Det pågår också stora demonstrationer i landet sedan slutet av december med anledning av den nya religionslagen. Det är mycket politik, religion, makt och nationalism som ryms i de demonstrationerna. Så vi kommer givetvis att be för det också.

På söndagen kommer vi att ha Gudstjänst och sedan bedja mera konkret för vårt arbete här.”

Vad är förväntningarna på besöket från Sverige?

”Det betyder enormt mycket att få ner så många bedjare som kopplar ihop med oss i landet. Bönedagen på lördagen blir nog det största bönemötet i landets historia och vi tror att det kommer att betyda mycket i den andliga världen, och syftet är ju att se genombrott för Guds Rike.

Sen brukar de som kommer ner fortsätta att bedja för landet när de kommer hem och det är en underbar följdeffekt av en sådan är böneresa.”