KCMEDIAknapp.jpgbanner-podcast150px.jpgUppdragSverige-knapp.jpgVarldenIdag.jpgSTH.jpgKanal10.jpgoppnaScout-knapp.jpgDenna Vecka

Onsdag 19:00
Guds ord räcker!
Anders Gerdmar
Webb-tv

Fredag 19:00
Ungdomsmöte
Samuel Huss

Söndag 10:00
Gudstjänst
Samuel Huss & ungdomarna
Webb-tv
Promiseland
Byggoffer

Söndag 18:00
Nattvardsgudstjänst

För mer info se
Kalendern

Kommande-handelser.jpg   Facebook-mindre.png Instagram-mindre.png

 

 

Ödmjukhet och förtröstan på Gud

Nationellabönedagar-mitt.jpg

Att ödmjuka sig inför Gud. Att inte förtrösta på förståndet. Att lyssna in Guds tilltal och respondera i lydnad. De Nationella bönedagarna kom att handla mycket om Kristi kropps beroende och gensvar till Gud.

Efter Curt Johanssons inledningsmöte på torsdagskvällen predikade Stefan Salmonsson på fredagskvällen om att Gud verkar i "landet omöjligt" och det nödvändiga i att vara förankrad i Gud och inte i egen duktighet.
Vi strävar ofta efter lösningar genom egen förmåga och egna ansträngningar. Men förståndsguden behöver av från tronen i våra liv. Gud hjälper oss genom att ställa oss inför det omöjliga. Så fort vi kommer till insikt om att det inte bara är svårt – utan faktiskt omöjligt - kan Gud komma till vår undsättning. När Herren har vår tro och tillit kan han också göra det omöjliga, sa Salmonsson.

Lördagen blev en arbetsdag med flera bönepass utifrån olika böneinriktningar och på kvällen hölls en nattvardsgudstjänst.
– Grunden för nattvarden hittar vi när Israels folk skulle ut ur Egypten. De hade ett ord att stå på och Mose talade ut detta gång efter annan. Så säger Herren: Släpp mitt folk! Vi vet också att Farao velade fram och tillbaka och att ett genombrott dröjde. Men det kom efter den måltid som Mose fick instruktioner av Gud om att hålla. Den måltiden blev ett segervapen som knäckte det motstånd som höll kvar folket i fångenskap. I kväll firar vi denna måltid i tro om att Guds löften gällande Sverige ska förlösas, sa Per-Åke Eliasson.

Himmelsk koordination
På söndagsmötet predikade Harry Andersson. Han talade om en himmelsk koordination och refererade till flera profetior, initiativ och tjänster som alla uttrycker samma ton. Nämligen att Gud vill resa upp sin församling och välsigna Sverige med sin väckelseeld.

När vi koordineras av Herren kan han använda sina lemmar som han vill. Det är vad vi står inför i Sverige. Vi behöver låta honom styra och vi behöver inta vår plats. Ingen ensam soldat vinner striden. Vi behöver göra oss av med all individualism, även den som har kollektiv skepnad, och i stället se och erkänna fullheten av Kristi kropp, sa han.

De Nationella bönedagarna bar en ton av förkrosselse, ödmjukhet och gudsberoende. Budskapen som gick ut länkade i varandra och det blev dagar som kallade till mönstring och tillgänglighet. I de ord som talades ut upplevdes också en uppbackning och sanktion från himmelen och under bönetillfällena fanns ett gemensamt vittnesbörd om vittring av andligt vårväder i vårt land. Det är tid för Sverige.

130106-NB-HarryAndersson.jpg 


Publicerad: 2013-01-06
Text: Lina Hagström
Foto: Johan Hagström