KCMEDIAknapp.jpgbanner-podcast150px.jpgUppdragSverige-knapp.jpgVarldenIdag.jpgSTH.jpgKanal10.jpgoppnaScout-knapp.jpgDenna Vecka

Onsdag 19:00
Guds ord räcker!
Anders Gerdmar
Webb-tv

Fredag 19:00
Ungdomsmöte
Samuel Huss

Söndag 10:00
Gudstjänst
Samuel Huss & ungdomarna
Webb-tv
Promiseland
Byggoffer

Söndag 18:00
Nattvardsgudstjänst

För mer info se
Kalendern

Kommande-handelser.jpg   Facebook-mindre.png Instagram-mindre.png

 

 

Kristi kors - en välsignelse för alla folk

Påskkonferens

På skärtordagskvällen startade konferensen Kristi kors – en välsignelse för alla folk.
 I kväll påminner vi oss om vad Jesus gjorde sista kvällen innan han blev tillfångatagen, sade Per-Åke Eliasson under nattvardsgudstjänsten.

– Påsken är den främsta högtiden för oss som troende. Den handlar om grunden för vår tro. En påskvecka har ett brett innehåll. Vi känner gudsfruktan och förkrosselsemen också tacksamhet och jubel. I kväll påminner vi oss om vad Jesus gjorde sista kvällen innan han blev tillfångatagen, sa Per-Åke Eliasson.

Under nattvardsgudtsjänsten talade han om vad som rörde sig i Jesu hjärta den sista tiden innan han blev förådd.

– I Johannesevangeliet kan vi läsa om hela processen från kapitel 12 och fram till det att Jesus fängslas i kapitel 18. Det vi ser är en enorm omsorg om lärjungarna och hur han förbereder dem och berättar om den helige Ande som skulle komma efter hans död. Jesus visste vad som väntade honom själv, men han hade blicken fäst på något bortom sitt lidande. Han såg generation efter generation.

Nattvardsgudstjänsten innehöll utöver nattvardsfirandet även lovsång, tillbedjan och bön med en ton av tacksägelse.
– Den här kvällen är ett tillfälle att uttrycka vår tacksamhet inför Gud. Som människor har vi en tendens att glömma det Gud har gjort, men vi kan ständigt få en fördjupad insikt och erfarenhet av korsets kraft, sa Per-Åke Eliasson. 


Påskkonferens


Jesus har anförtrott uppdraget till dig

Under långfredagens förmiddag predikade Micael Lundin. 
– Jesus fullbordade sitt uppdrag genom att dö för mänskligheten på korset, nu är det upp till oss att fullborda vårt uppdrag! inledde Micael Lundin.  

– Jesus gjorde inte en insats eller en välgärning här på jorden, han hade ett långsiktigt uppdrag som han fullbordade, förklarade Micael Lundin.
Vidare beskrev han Jesu medvetna strategi för att också föra uppdraget vidare när hans tid på jorden var slut. Därför tränade han lärjungar och därför valde han också att gå hela vägen till korset, trots att all världens ångest och synd lades på honom.


– När Jesus hade dött och uppstått så gav han uppdraget vidare till lärjungarna. Han gav dem fullmakten att använda hans namn och vi ser i Apostlagärningarna att de verkligen gjorde det också!

Micael Lundin poängterade vikten av att ha rätt bild av uppdraget.
– Att gå ut med evangeliet är som att komma och berätta att någon har vunnit högsta vinsten! Det är ingen som tycker att det är jobbigt. Att gå ut med evangeliet är som att vara en räddningsarbetare i ett katastrofdrabbat land, det är självklart att man hjälper till. 


110423-Påsk-Stefan


Skillnad på lycka och salighet

Stefan Salmonsson kom med ett budskap om glädje till församlingen på påskaftonen. Han talade om skillnaden mellan lycka och salighet.
– Lyckan kommer, lyckan går – men saligheten består, sade Salmonsson.

Idag är det många som söker lycka, men den är flyktig och beroende av goda yttre omständigheter.
– Saligheten är däremot varaktig, sade Salmonsson och citerade ett känt bibelord:


”Den rättfärdige måste lida mycket – MEN! Herren räddar honom ur allt.”
Mitt i livets svåra prövningar kan vi fortfarande behålla saligheten.
– För vi vet, att prövningarna är tillfälliga, medan Jesu seger är evig, predikade Salmonsson. Du kommer att komma igenom. Jag säger inte det lättvindigt, för jag vet att människor kan möta tunga saker i livet, men jag säger att du ska komma igenom.

Påskaftonens gudstjänst avslutades med förbön och den helige Ande fick tillfälle att betjäna många.
Efter avslutad gudstjänst var det musikcafé där flera av församlingens ”teamare” vittnade om sitt år på pionjärskolan.


110424-Påsk-Per-ÅkeEliasson.jpg


Jesus är uppstånden – och hans kraft finns för dig

På påskdagens förmiddag predikande Per-Åke Eliasson om Jesu uppståndelse och om vilka konsekvenser det kan få i människors livs i dag.

Per-Åke Eliasson läste bibelord från första Korinthierbrevet, Filipperbrevet, Eferesierbrevet och Galatierbrevet när han predikade på påskdagens förmiddag. Och allt handlade om Jesu uppståndelse.

– Jesus var noga med att visa sig efter sin uppståndelse för att ingen skulle kunna hävda något annat än att han verkligen var uppstånden, och vi ser att Paulus lägger stor tyngdpunkt på just detta faktum. Han säger till och med att om Kristus inte har uppstått så är vår tro meningslös. Förståelsen för Jesu uppståndelse påverkar vår vandring med Gud oerhört mycket, sa Per-Åke Eliasson.

Han sa vidare att korset och uppståndelsen talar om någonting mer än enbart försoning.
– Det finns en kallelse, ett arv och en välsignelse tillgänglig för oss. Detta är något vi behöver få uppenbarelse över, få syn på med våra inre ögon. Tack vare Jesus finns också en kraft till att göra det som vi egentligen inte kan i oss själva. Den kraften, uppståndelsekraften, kan få betjäna dig på livets alla områden.

Uppståndelsekraft kan aldrig komma på något som inte är dött
– Paulus säger att han vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse, men också att dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Paulus är inte ute efter att bli en martyr men han har insett en andlig lag, att det som mäter ut uppståndelsekraftens inflytande i livet, det är hur mycket som dör, hur mycket som förs till korset. Uppståndelsekraft kan aldrig komma på något som inte är dött. Inte ens Jesus kunde få uppståndelsekraft förrän han låg i graven.


Påskkonferens


En glädjefest inför Guds ansikte

– Det är alla vi tillsammans som är kören och bandet i kväll. Låt oss prisa och tacka Herren! 
Med de orden från Andreas Junaeus drog påskkonferensens finalmöte igång – en lovsångsgudstjänst.

Stundtals var det dans och lovprisning och stundtals stillhet och tillbedjan. Påskkonferensens avslutningsmöte blev en riktig glädjefest inför Guds ansikte. Bön, bibeltexter och lovsånger varvades under den en och en halvtimmes långa gudstjänsten. Sångerna var både gamla och nya och alltsammans bar en ton av tacksamhet och glädje.

– Tack Gud att vi får prisa dig, och att när vi gör det så faller bojor av, precis som det skedde för Paulus och Silas i fängelset när de lyfte blicken från omständigheterna och lovsjöng dig, bad Micael Lundin.

Kör och solister ledde i sång, men det blev samtidigt en gudstjänst där alla som kommit till mötet tillbad och prisade Gud för vad som skedde påsken då Jesus dog och uppstod.


Publicerad: 2011-04-24
Text: Lina Hagström, Anna Karlsson, Linus Hugosson
Foto: Johan Hagström, Turana Hassanova, Hanna Karlsson