KCMEDIAknapp.jpgbanner-podcast150px.jpgUppdragSverige-knapp.jpgVarldenIdag.jpgSTH.jpgKanal10.jpgoppnaScout-knapp.jpgDenna Vecka

Onsdag 19:00
Guds ord räcker!
Anders Gerdmar
Webb-tv

Fredag 19:00
Ungdomsmöte
Samuel Huss

Söndag 10:00
Gudstjänst
Samuel Huss & ungdomarna
Webb-tv
Promiseland
Byggoffer

Söndag 18:00
Nattvardsgudstjänst

För mer info se
Kalendern

Kommande-handelser.jpg   Facebook-mindre.png Instagram-mindre.png

 

 

Själens livsmönster och Guds vapenrustning

110306-Per-ÅkeEliasson-1

Per-Åke Eliasson har undervisat på temat "anpassad eller förvandlad" flertalet söndagar och varje gång betonat att man som kristen inte är resistent mot anpassning. Denna söndag talade han bland annat om förvandling av själens livsmönster och om att bli rustad att möta livet.

– Varje människa föds med en belastning och det är vad Bibeln kallar vårt kött. Den fallna människans natur försvinner inte när vi blir troende utan finns kvar och vill påverka oss och stå i vägen för Guds planer. Men när vi är födda på nytt har vi fått en ny utgångspunkt som hjälper oss att leva i seger med detta, sa Per-Åke Eliasson.
– Vi behöver ge Gud tillåtelse att förvandla oss på djupet. En förvandling som berör hela vår själ, och vad jag vill kalla “själens livsmönster”. I din själ finns uppkörda spår som inte alltid bejakar Guds ord eller Guds planer. Dessa spår blir alltid ett filter genom vilket du möter livet och Guds ord, och det påverkar vilka slutsatser du kommer fram till.
Per-Åke Eliasson menade att det är svårt att förstå Gud och hans vilja om förvandlingsprocessen inte är igång, eftersom mönstret i själen ger en förvanskad bild. Detta läser vi om i Romarbrevet 12:2-3.
– Ta tiondet som exempel. Jag kan läsa de välkända versarna i Malaki om att föra in fullt tionde till förådshuset och endera dra slutsasten att Gud vill norpa något som han inte har rätt till, eller att han vill beskydda och välsigna mig. Förståelsen av Guds ord blir väldigt annorlunda om jag läser det utifrån andra perspektiv än att vara ett tryggt barn som vet att min himmelske pappa älskar mig och vill mitt bästa, sa Per-Åke Eliasson.

Själens livsmönster avgör vårt gensvar till Gud
Han berörde också ett antal bibliska personer som illustrerar detta med själens mönster, och vilka konsekvenser det kan få.
– I första Samuelsboken läser vi om Saul. Han beskrivs som en reslig man och naturlig ledare och han var också en person som Gud ville använda. Men han levde med en annan bild av sig själv och han bar på både människofruktan och reservation mot Gud, något som till sist blev hans fall.
– I Domarbokens sjätte kapitel får Gideon besök av en ängel. Han får höra att han är en tapper stridsman, men hans själs livsmönster ropar att han är den minste av de minsta. Trots detta lydde han Gud och förvandlingsprocessen startade genom att han fick börja riva ner avgudarna i sitt hem.
Per-Åke Eliasson tog också upp Isaks son Jakob och Jesu lärjunge Petrus som andra exempel.
– Dessa berättelser bör leda till en sund gudsfruktan, för dessa människor är inte bara människor som levde för länge längde sedan, de är precis som du och jag. Gud är angelägen om att uppenbara de mönster som finns i vår själ så att vi kan förändras och komma i harmoni med honom själv.

Frälst, men fortfarande sårbar
Även denna söndag läste Per-Åke Eliasson Efesierbrevet 2:1-10.
– Dessa versar är en sammanfattning av människans tillvaro och villkor, oavsett om vi är troende eller ej. Vi finner bland annat att:
- Människan är förlorad utan Gud, inte minst i ett evighetsperspektiv. Hon kommer aldrig att finna syftet med sitt liv utan Gud.
- Trons liv erbjuder varje människa nya möjligheter. Genom tron får hon ett liv tillsammas med Kristus.
- En frälst människa är räddad, men fortfarande sårbar. Vi är inte framme, vi är på väg och våra liv finns i en krigszon på ockuperad mark.
– Det räcker inte med att bli född på nytt för att bli intakt, men jag kan aldrig bli intakt utan att bli född på nytt. När förvandlingsprocessen pågår förbereder den mig för de förutberedda gärningar som Gud redan har välsignat.

En konkret vapenrustning
Efersierbrevets sjätte kapitel beskriver den livskontext som vi lever våra liv i,men berättar också om den vapenrustning som Gud har för varje troende.
– I dessa versar har vi en utgångspunkt som vi aldrig får tappa bort, nämligen det faktum att djävulen inte försvann när vi börjande följa Jesus. Detta är inget vi kan ändra på, men vi kan rusta oss för det, sa Per-Åke Eliasson.
– Gud har en rustning för oss. Vapenrustningen är en beskrivning av de nyckelområden som vi behöver bli rotade i. Ska jag ikläda mig vapenrustningen så att det blir konkret och betjänar mig måste jag också förstå vad som ryms i begreppen. Det handlar om att välja att leva i sanning, förstå att det är Guds rättfärdighet, och att den finns för mig även när jag brister. Jag behöver ha en överlåtelse till att betjäna. Jag behöver vandra och leva av tro. Se att frälsningen också berör min själs livsmönster och bli förankrad i ordet och andens gemenskap, sa Per-Åke Eliasson.

Publicerad: 2011-03-08