KCMEDIAknapp.jpgbanner-podcast150px.jpgUppdragSverige-knapp.jpgVarldenIdag.jpgSTH.jpgKanal10.jpgoppnaScout-knapp.jpgDenna Vecka

Onsdag 19:00
Guds ord räcker!
Anders Gerdmar
Webb-tv

Fredag 19:00
Ungdomsmöte
Samuel Huss

Söndag 10:00
Gudstjänst
Samuel Huss & ungdomarna
Webb-tv
Promiseland
Byggoffer

Söndag 18:00
Nattvardsgudstjänst

För mer info se
Kalendern

Kommande-handelser.jpg   Facebook-mindre.png Instagram-mindre.png

 

 

"Förankrade i ordet, beroende av den helige Ande"

PÅE


– Antingen blir vi en reflektion av vår tid, eller så blir vi en återspegling av Jesus.
Pastor Per-Åke Eliasson fortsatte i söndags den undervisningsserie som inleddes för två veckor sedan. Denna söndag låg stor tonvikt på en rätt förståelse av vad frälsningen verkligen innebär.

Efter en kort återblick till förkunnelsen två veckor tidigare fortsatte Per-Åke Eliasson att bland annat tala om hur vi kan möta den sekularisering som pågår, inte bara utanför kyrkan utan också inom kyrkan.
– Det finns ett "urevangelium"som har berört och berör människor i alla tider. När evangeliet är friskt och inte smaksatt av tiden så har det en enorm attraktion, sa Per-Åke Eliasson.
Han menade att kyrkan många gånger tänker fel när man försöker anpassa evangeliet efter olika kulturyttringar.
– Människan är i alla tider grundläggande densamma , även om tidens kulturyttringar skiftar. Hon har samma grundläggande behov i alla tider och kulturer, och därför är också Jesus densamme, i går, i dag, och i evighet.

Behovet av den helige Ande
Hur ska en kristen kunna gå mot strömmen och bli förvandlad till Jesu likhet?
– Vår moteld måste vara att vi blir förankrade i ordet och beroende av den helige Ande, sa Per-Åke för att sammanfatta. Han hänvisade också till Uppenbarelseboken och det som står till församlingen i Laodikeia. Församlingen såg sig själv som rik och inte i avsaknad av någonting, men Guds bild var en annan. De fick rådet att köpa salva att smörja sina ögon med så att de kunde se.
– Att se innebär att dra rätt slutsatser av det uppenbara. Det är bara med den helige Andes hjälp som vi rätt kan läsa av vår egen belägenhet. Själva drar vi ofta helt fel slutsatser och vi kan till och med tro att vi är förvandlade när vi i själva verket är anpassade, sa Per-Åke Eliasson.

En rätt förståelse av frälsningen
– Frälsningen är inte ett 7-stegsprogran till välmående. Att komma in i trons liv är att hamna på stridsfältet. Det frälsningen innefattar är en brutal räddningsaktion. Jesus fick ge sitt liv, men också vi har ett kors att bära i vår efterföljelse, sa Per-Åke Eliasson.
Han tog också upp evighetsperspektivet. Att livet på jorden är en liten del av vår tillvaro, och att den insikten får betydelse för hur vi lever.
– Vi är frälsta till förutberedda goda gärningar, inte till ett bekvämt liv. Att tänka på evigheten är inte en verklighetsflykt, utan vi kan som Paulus se att våra lidanden här i tiden väger lätt mot den härlighet som väntar.

Själviskhet leder till anpassning och förlorad gudsgemenskap
Per-Åke Eliasson återvände till de tio första versarna i Efesierbrevets andra kapitel, och visade på vad som egentligen definierar att vara död och skild från Gud.
– Även efter att jag har kommit in i tron kan jag glida tillbaka in i en anpassning. I de här versarna ser vi att det som krävs för att vara skild från Gud och bli ledd av fursten över luftens rike är att följa våra mänskliga begär och egna tankar. Att leva på ett själviskt sätt. Därför behöver varje troende resa upp en efterföljelse till Jesus och bli förvandlad, sa Per-Åke Eliasson.
– När det själviska livet blir motorn för en kristen är vi tillbaka i det tillstånd som vi en gång köptes fria från.

Att vara Guds hantverk
– Gud arbetar med våra liv på samma sätt som bildhuggaren arbetar med ett stenblock eller en träbit. Drivkraften och målbilden är en inre bild hos bildhuggaren. Allt onödigt skalas av tills den inre bilden träder fram och blir förverkligad. På samma sätt ser vi det i Jeremia 18 där det berättas om krukmakaren och leret, sa Per-Åke Eliasson.
Han underströk också vikten av att vi ger Gud fria händer och att vi inte håller fast vid sådant som behöver avlägsnas.
– Jag kan spjärna emot, eller välja att ansluta mig till Guds verk och ge honom tillåtelse att verka på mitt liv. Församlingens uppgift är att rota kristna i dessa processer. Frälsningen handlar om Jesuslikhet och inte en må-bra-filosofi, sa Per-Åke Eliasson.
– Frälsningen är en gåva, men samtidigt talar bibeln om att vi ska arbeta på vår frälsning. Men det handlar egentligen om att tilllåta Gud att arbeta på våra liv, vilket i sin tur leder till att Guds vilja kan förverkligas genom oss. Allteftersom vi växer till och mognar så blir utrymmet större för Guds härlighet. Herren har gjort något för oss, vilket är förutsättningarna för ett Guds verk i oss, och som bereder mark för ett verk genom oss.

Publicerad: 2011-02-22