julkonsert-topbnr_2.jpg

Julkonsert_bnr_biljetter_kc.jpgKCMEDIAknapp.jpgbanner-podcast150px.jpgUppdragSverige-knapp.jpgVarldenIdag.jpgSTH.jpgKanal10.jpgoppnaScout-knapp.jpgDenna Vecka

För mer info se
Kalendern

Kommande-handelser.jpg   Facebook-mindre.png Instagram-mindre.png

 

 

Kristenhetens utmaning – anpassad eller förvandlad?

PÅE

Den 6 februari inledde pastor Per-Åke Eliasson en undervisningsserie som kommer att löpa flertalet söndagar framöver. Undervisningen berörde vad han själv beskrev som "den största utmaningen för svensk kristenhet just nu. Anpassad eller förvandlad?"

– Dessa är våra alternativ som troende, anpassad eller förvandlad. Om vi anpassar oss eller inte går tillbaka till om vi har förmåga att förstå tiden på ett rätt sätt. I Luk 12:54-56 uttrycker Jesus hur viktigt det är att kunna just detta, sa Per-Åke Eliasson.
Han lyfte även fram Isaskars söner i 1 Krön 12:32 som ett exempel på några som kunde tyda tiden och därför visste hur de skulle använda sin kraft och tid på rätt sätt.
–Varje tid har ett innehåll, så även den postmoderna tiden som vi lever i just nu, men det innehållet ska inte bli vårt liv, våra prioriteringar eller våra värderingar. Vårt liv som troende ska i stället präglas av Guds rike, sa Per-Åke Eliasson, och förklarade att trycket på anpassning är så stort att när en troende vill leva annorlunda kommer denne att upplevas som motvals och i otakt med tiden. Per-Åke Eliasson läste ockå 2 Tim 3:1-8 som ger en beskrivning av människorna i de sista dagarna, en beskrivning som i allra högsta grad är en utmaning för varje troende.
– I inledningen av Romarbrevets tolfte kapitel uppmanas vi att "låta oss förvandlas". Det är med andra ord något vi måste välja medvetet, inget som händer per automatik.

Sekularisering och individualism – inom kyrkan
Eliasson gjorde en kort sammanfattning av den tid vi lever i, och lyfte främst upp sekularisering och individualism, vars effekter bland annat innebär att kyrkans plats i det offentliga rummet minimeras.
– Men det vi bör reagera starkast på är sekulariseringen som pågår inom kyrkan. Evangeliet urvattnas och man försöker till varje pris undvika att någon ska ta anstöt. Alla försök att sänka trösklar kan vid en första anblick se ut som en iver att nå människor, men är många gånger är det snarare effekten av en sekulariseringsprocess, sa Per-Åke Eliasson.
Han liknande kyrkans funktion som en fyr bland mörka och höga vågor. Något som ger tydlig vägledning men som också får räkna med att mycket slår emot en.

Betydelsen av underströmmar
En annan bild Eliasson använde sig av för att beskriva sekulariseringen inom kyrkan var giftskandalen i Teckomatorp på 1970-talet. Nedgrävda gifttunnor orsakade förgiftning av grundvattnet och bygdens invånare fick dricksvattnet förgiftat. Något som inte minst påverkade gravida kvinnor mycket negativt då antalet missfall ökade drastiskt.
– Underliggande strömmningar påverkar så mycket mer än vi tror. De är inte alltid synliga, men konsekvenserna visar sig med tiden. Vi behöver bli medvetna om vilka strömningar som påverkar våra liv. Vilken källa de ytterst sett kommer ifrån, sa Per-Åke Eliasson.

Att förvandlas till Jesu likhet
Han beskrev ett par strömningar som finns i dag. Jaget sitter på tronen. Auktoriteter nedmoteras. Det kritiska tänkandet upphöjs och tyckandet är viktigt.
– Allt detta möter vi också i kyrkan, och allt detta sätter ramar och påverkar innehåller i våra tankar och värderingar. Men det är inte sällan i direkt opposition till Guds ord, sa Per-Åke Eliasson. Han fortsatte att gå igenom bibelord som beskriver hur en kristen mitt i sin samtid i stället för att anpassas kan förvandlas till Jesu likhet. Att detta är frälsningen verkliga syfte.
– Ibland är vi för snabbt färdiga med insikten om vad som hände när vi blev frälsta, sa Per-Åke Eliasson, och läste sedan Ef 2:1-10.

Frälsta från en världslig livsstil
– Vi är frälsta av nåd, till goda gärdnningar, från en världslig livsstil. Men om jag inte väljer att förvandlas utan i stället anpassas så påverkar det min relation till Gud. Jag låter mig ledas av någon annan, och hämtar vatten från fel brunn, sa Per-Åke Eliasson. Han förklarade också att en person som är rotad i tidsströmningar i stället för Guds ord kommer att tappa intimiteten med Gud.
– Men det beror inte på att Gud slutar älska, utan bara det att det finns ett konkurrerande inflytande. Det är först när jag vandrar tillsammans med Kristus som jag har gemenskap med honom och upplever vittnesbördet i min ande att jag är Guds barn.


Predikan finns att köpa på cd i Kristet Centers bokshop. Bokshopen är öppen i anslutning till gudstjänster. Vill du få beställa skivan går det att göra på telefon: 019-32 50 07, e-post: kcmedia@kristetcenter.se.

Publicerad: 2011-02-10