KCMEDIAknapp.jpgbanner-podcast150px.jpgUppdragSverige-knapp.jpgVarldenIdag.jpgSTH.jpgKanal10.jpgoppnaScout-knapp.jpgDenna Vecka

Onsdag 19:00
Guds ord räcker!
Anders Gerdmar
Webb-tv

Fredag 19:00
Ungdomsmöte
Samuel Huss

Söndag 10:00
Gudstjänst
Samuel Huss & ungdomarna
Webb-tv
Promiseland
Byggoffer

Söndag 18:00
Nattvardsgudstjänst

För mer info se
Kalendern

Kommande-handelser.jpg   Facebook-mindre.png Instagram-mindre.png

 

 

Tid för att bryta gränser och att avancera

101010-Per-ÅkeEliasson.jpg

Efter att ha sökt Gud inför det nya året predikade pastor Per-Åke Eliasson den 2 januari utifrån tilltalet; ”Bryt gränser – om vi inte avancerar tappar vi mark”.

-Jag har för vana att söka Gud inför ett nytt år. Det är egentligen inget särskilt just med nyår med det är ett bra tillfälle att stanna upp och fråga Gud om inriktning. Och det här ordet tror jag gäller församlingen i stort, lika väl som för oss alla på ett personligt plan, sa Per-Åke Eliasson inledningsvis.
Eliasson förklarade hur han upplevt Guds uppmaning att bryta gränser, och insikten om att det är nödvändigt för att inte tappa mark i sitt liv med Gud.
-Vi har en tendens att trivas allra bäst i vågen efter ett mirakel eller genombrott, men Gud är ständigt aktiv och siktar genast mot nästa gräns att spränga, sa Eliasson.

Utifrån Hebréerbrevet visade Per-Åke Eliasson på olika gränser som kan finnas i våra liv. Nyckelordet menade han var de tre första verserna i tolfte kapitlet. Där framkommer att bördor, synd, uppgivenhet, modlöshet och trötthet är gränser.
-Dessa saker är begränsningar som snärjer och hämmar oss, men det står att vi ska befria oss från allt som tynger, och det innebär att vi kan välja att bli av med vissa gränser. Det ligger på vårt initiativ.
Konsekvensen av att lyssna på sina gränser snarare än på Guds tilltal blev tydligt i Hebréerbrevet kapitel tre där det står om Israels barn som inte avancerade och intog landet, trots att Gud sagt att det var tid. I stället lyssnade de på sina egna farhågor och fick aldrig se löftet fullbordas.

Efter att ha gjort flera nedslag i Hebréerbrevet sammanfattade Eliasson sättet på vilket vi kan spränga gränser.
-Vi behöver vara Jesusfokuserade, få rätta förebilder och leva av tro. Trons liv är inte en prestation utan en gåva.
Avslutningsvis uppmanade Per-Åke Eliasson var och en att söka Gud för vilka gränser som det är dags att spränga, och på vilka områden det är dags att avancera.
-Att vi har fått detta tilltal innebär att det finns en smörjelse för detta just nu och den helige Ande kan uppenbara vad detta innebär rent konkret för oss var och en.

Klicka här för att se gudstjänsten.

Publicerad: 2011-01-09
Text: Lina Hagström
Foto: Johan Hagström