KCMEDIAknapp.jpgbanner-podcast150px.jpgUppdragSverige-knapp.jpgVarldenIdag.jpgSTH.jpgKanal10.jpgoppnaScout-knapp.jpgDenna Vecka

Onsdag 19:00
Guds ord räcker!
Anders Gerdmar
Webb-tv

Fredag 19:00
Ungdomsmöte
Samuel Huss

Söndag 10:00
Gudstjänst
Samuel Huss & ungdomarna
Webb-tv
Promiseland
Byggoffer

Söndag 18:00
Nattvardsgudstjänst

För mer info se
Kalendern

Kommande-handelser.jpg   Facebook-mindre.png Instagram-mindre.png

 

 

"Vi behöver återupptäcka Kristi kropp"

101121-UlfEkman.jpg

Söndagen den 21 november besökte pastor Ulf Ekman Kristet Center. Hans predikan kretsade kring förståelsen av och förhållandet till församlingen som Kristi kropp.

- När Nya testamentet talar om det kristnes personliga relation till Gud är det sammanbundet med församlingen, och då inte enbart den lokala församlingen, utan den församling som varje kristen tillhör, Kristi kropp. Det sa Ulf Ekman inledningsvis i sin predikan. Vidare beskrev han problematiken som uppstår när kristna försöker separera sin relation till Jesus och sin relation till församlingen.

- Jag kan inte älska Jesus och sedan avsky församlingen. Jesus och församlingen hänger ihop. Han är huvudet för sin kropp. Vi behöver möta Jesus, möta hans kärlek, och sedan älska honom tillbaka. Med den kärleken kan vi också älska varandra, sa Ekman.

Ett av de bibelord som lästes under gudstjänsten var Matteusevangeliet 16:16-18 där Jesus säger till Petrus att dödsrikets portar aldrig ska få makt över församlingen.
- Församlingen är det enda som kan rädda Sverige. Alltså skjuter djävulen på förståelsen av vad församlingen är, och inte minst i frikyrkligheten finns en stor förvirring på det här området. Vi behöver återupptäcka Kristi kropp, sa Ekman.

Ekman talade också om utmaningen att formas till Jesu avbild i stället för att anpassa sig efter ett världsligt system. Han läste från 2 Timoteusbrevet 3:1 och påpekade att fenomen som penningkärlek, egenkärlek, njutningslystnad och att bära ett sken av gudsfruktan kan komma in i församlingen.
- Vi kan bli otroligt smygsjälviska. Hela tiden fokusera på min tjänst, mitt helande, och så vidare. Bli självcentrerade i stället för Gudscentrerade. Men vi ska vandra i kärlek, och kärlek är osjälviskhet.

- ­Kristi kropp behöver återupptäckas och återupprättas i Sverige. Det börjar med att du och jag bejakar våra trossyskon. Jag begär inte av mina barn att de ska vara exakt som varandra, för de är helt olika personligheter, men, jag förväntar mig att de ska igenkänna varandra som syskon i samma familj.
- Kärlek och respekt behöver upprättas mellan lemmarna i Kristi kropp.

Publicerad: 2010-11-21
Text: Lina Hagström
Foto: Johan Hagström