KCMEDIAknapp.jpgbanner-podcast150px.jpgUppdragSverige-knapp.jpgVarldenIdag.jpgSTH.jpgKanal10.jpgoppnaScout-knapp.jpgDenna Vecka

Onsdag 19:00
Guds ord räcker!
Anders Gerdmar
Webb-tv

Fredag 19:00
Ungdomsmöte
Samuel Huss

Söndag 10:00
Gudstjänst
Samuel Huss & ungdomarna
Webb-tv
Promiseland
Byggoffer

Söndag 18:00
Nattvardsgudstjänst

För mer info se
Kalendern

Kommande-handelser.jpg   Facebook-mindre.png Instagram-mindre.png

 

 

Festligt 15-årsjubileum med blicken mot framtiden

15-årsjubileum

Om smörjelsen som bryter ok


Torsdag 19:00 Thomas Muthee
Se predikan >>

Kristet Center bildades den 19 augusti 1995. I dag, exakt femton år senare, inleddes jubileumsfirandet. Kören medverkade, BBQ gjorde en bejublad insats och Thomas Muthee delade hjärta till hjärta med församlingen om vad som kommer att karaktärisera framtidens församling.

– Framtidens församling kommer karaktäriseras av två saker. Smörjelse och excellens, sa Thomas Muthee på torsdagskvällen. Redan i mötets början sa Muthee att han önskade dela fritt från sitt hjärta snarare än att gå igenom en strukturerad undervisning.

– Det här är vad jag delade med mina ledare hemma i församlingen alldeles nyligen och jag vill dela det med er. Bibeln säger att smörjelsen bryter ok, och det finns ok över Kristi kropp som behöver krossas, sa han.

Muthee menade att om en församling ska ha en framtid behöver den en utökad och manifesterad smörjelse. En smörjelse som ger förmågan att bryta igenom.

– Jag upplever att djävulen försöker kväva evangelisation. Det ligger som ett ok över församlingen. Ett annat ok är att fienden inte vill att de som tillhör Guds församling ska mogna och bli arbetare. Han vill att de ska förbli konsumenter.

Muthee lyfte också fram behovet av excellens i Guds församling och menade att världen kommer att springa till församlingen när denna bär upp den excellens som den är tänkt att bära upp. Han uppmuntrade också åhörarna med att de senaste femton åren är en förberedelse för det som väntar och att belöningen för hårt arbete är mer arbete.
15-årsjubileum
– I berättelsen om tjänarna som fick olika pund vet vi att belöningen var att de blev satta över ännu mer att förvalta, sa Muthee, när han utvecklade den bibliska principen.

Avslutningsvis läste Muthee i 1 Moseboken kapitel 44 och i Markusevangeliet kapitel 10 och kapitel 14. Han lyfte fram den profetiska dimensionen i det att Josef gav sin bägare till sin yngre bror och att Jesus som vår bror har gett oss en ny bägare. En bägare som står för genombrott, heder och tacksägelse.

– Jesus frågade sina lärjungar om de var beredda att dricka den bägare han drack. Han syftade på sin smärtsamma väg. Men han gick den vägen i vårt ställe och har på grund av det gett oss en ny bägare.

– När vi begrundar detta föds en lovsång djupt i vårt inre och den glädje som är vår styrka.100820-15årsjubileum-fre19.jpg


Församlingstillväxt på Herrens sätt


Fredag 19:00 Thomas Muthee
Se predikan >>

15-årsjubileet fortsätter och under fredagskvällen predikade pastor Thomas Muthee som i Kenya ansvarar för ett arbete med hundratals församlingar. Muthee delade ett profetiskt ord till församlingen.

Liksom gårdagens möte uppmuntrade Muthee församlingen med att de första femton åren varit en förberedelsetid för det som komma skall. Framtiden kommer att innebära nya utmaningar och mer arbete som ska bli till välsignelse många människor världen över.
- Det är en sak att börja en resa, en annan sak att slutföra den, konstaterade Muthee med eftertryck.

Med utgångspunkt i Apostlagärningarna visade sedan Muthee på de skeenden som föregick de tillfällen då den tidiga församlingen ökade kraftigt i antal. Och eftersom bibeln talar om att vi ska göra samma gärningar som de, och ännu större, kan detta ses som en profetisk förebild för nutidens församling.

Det första exempel var från Apostlagärningarna 2. När Herren utgöt sin Ande på pingstdagen dröjde det inte länge förrän församlingen utökades med 3000 personer.
- ”God is on the move”, förkunnade Muthee, Gud arbetar snabbt, lärjungarna befann sig i den övre salen och tyckte att ingenting hände, men då utgöt Herren sin Ande och sedan kom 3000 människor till tro.

Apostlagärningarna 6 talar sedan vidare om hur ledarskap behövde komma på plats innan ytterligare en ökning kunde komma till församlingen.
- Många nya ledare kommer att behöva tränas! uppmanade Muthee och var samtidigt noggrann med att understryka att Gud arbetar i generationer. Vi kanske inte kommer att få se allt vi är med och bygger, eftersom det är ett generationsarbete, därför behöver nya ledare tränas som kan bära visionen vidare.

Det tredje skeendet i Apostlagärningarna som förgick ett genombrott var då Saulus omvände sig och blev Paulus. Vidare i kapitel 12 beskrivs sedan Herodes fall som en vändpunkt och sedan i kapitel 19 om hur det ockulta inflytandets fick kapitulera inför Guds kraft.
- Guds kraft kommer att visa sig mäktigare än ondskans makt! Gud kommer att öppna dörrar som tidigare varit stängda. En frihet kommer att komma till Guds folk, en frihet att predika Guds ord!

Konferensen fortsätter i morgon med seminarium på förmiddagen och festmöte på kvällen, med bland annat CD-release.15-årsjubileum


Profetia om församlingens framtid


Lördag 10:00 Thomas Muthee
Se seminariet, del 1 >>
Se seminariet, del 2 >>
Se seminariet, del 3 >>

När Thomas Muthee talar tycks varje ord vara noga övervägt.
Under sitt besök på Kristet Center i samband med församlingens 15-årsjubileum inledde han nästan varje predikan med att slå fast att hans ”uppdrag för kvällen var mycket viktigt”.
Det gällde alltså att sitta med spetsade öron och öppen ande när Muthee delade sitt profetiskt laddade budskap.
Inte minst på lördagsförmiddagen, då han hade ett nästan tre timmar långt seminarium som sträckte sig över många fält. Framförallt ägnade Muthee en stor del av tiden åt att profetera ut det budskap som Herren hade bett honom leverera till församlingen.
Muthee inledde med en kärleksförklaring till trofasthet. Han uppmuntrade alla församlingsmedlemmar som under lång tid tjänat troget i kyrkan.
– Gud belönar trofasthet, sa Muthee. Han säger i sitt Ord att den som arbetar för honom arbetar inte förgäves.
– Gud har sett dig under alla år – och om inte du får hämta ut skörd på din trofasthet kommer dina barn eller barnbarn att göra det.

Fyra stora grenar
Sedan började biskopen profetera. Muthee sa att han kom med ett budskap från Herren.
– Gud ska låta det här huset växa till ett av de största arbetena i Europa, sa Muthee.
Muthee talade om fyra enorma grenar som han såg växa ut ur församlingen i framtiden.
1) Samhällsarbete.
– Jag ser sjukhusteam som skickas ut från det här huset för att hjälpa andra länder, profeterade Muthee. Det här blir en stor gren.
2) Kyrkplantering.
– Jag talar inte om ett nätverk av kyrkor, utan jag ser team som åker från den här platsen för att plantera nya församlingar, sa Muthee. Det här är en frisk moder som ger friska barn.
3) Evangelistiskt arbete
– Jag ser ett stort utåtriktat arbete från den här församlingen. Gud ska öppna det svenska samhället – för honom är inget omöjligt. Den här kyrkan ska skicka evangelisationsteam till hela landet. Ni kommer att få se folk bli frälsta, andefyllda och helade – på gatan.
4) Missionsarbete
– Det kommer en tid då ni kommer att ha 20 missionärer i 20 olika länder vid ett och samma tillfälle. Gud ska göra ett stort missionsarbete över hela världen genom den här församlingen.

15-årsjubileum

Tre nivåer av trofasthet
Efter att profetiskt ha beskrivit de fyra framtidsgrenarna återvände Muthee till att tala om trofasthet, som ”är en nyckel för den profetiska processen”.
Muthee talade om trofasthetens tre nivåer.
1) Att vara trogen i det minsta
– Förakta aldrig dagarna med litet ansvar, sa Muthee.
2) Att vara trogen med annans egendom.
– Om du är trofast med en annan mans vision ska Gud ge dig en egen vision.
3) Trogen i det stora.
– Låt mig profetera – det stora kommer!

När Gud talat kommer stormen
Utifrån Markusevangeliets fjärde kapitel, där vi läser om hur Jesus sa till sina lärjungar att de skulle åka båt över till andra sidan sjön, förklarade Muthee vad som händer när man får ett ord från Herren.
– Varje profetiskt budskap börjar med en proklamation: ”Låt oss åka över till andra sidan.” Hur vet jag då att det är Gud som har talat? Det kommer en storm… Din lydnad kommer att skaka loss några demoner.
Stormen kom trots att Jesus var med sina lärjungar, och det var när de blev desperata som de fick lära känna Guds kraft.
– Desperation är bra när det leder oss till insikten att bara Gud kan göra något åt situationen, sa Muthee. Striden är Herrens. Bara Gud kan realisera det han har talat.
– Stormen ska inte slå sönder båten eller målet – utan är till för att göra dig stadig.

Motstånd är normalt – ta itu med det
Muthee avslutade seminariet med att tala om kallelse och lydnad. Han läste från Markus 1:16-18 om hur Jesus kallade sina första lärjungar.
– När Gud kallar måste vi svara med en omedelbar lydnad, sa Muthee.
Naturligtvis blir fienden inte glad över det.
– Motstånd är något normalt och det enda sättet att möta motstånd är att handskas med det. Du får inte tappa fokus bara för att du möter motstånd. För att behålla fokus måste du förbli i bön.
Thomas Muthees seminarium var väldigt mastigt, utmanande och profetiskt laddat. Det tål att höras flera gånger.15-årsjubileum


Festkväll med viktigt budskap från Herren


Lördag 19:00 Thomas Muthee
Se predikan >>

Lördagskvällen var jubileets stora festkväll. Kyrkan var välfylld med människor som kommit för att fira 15-åringen.
Församlingen fick se ett flertal videohälsningar med gratulationer från vänner över hela världen, och estraden var fylld med blommor från gratulanter i många delar av Sverige.

15-årsjubileum

Ny lovsångsskiva
Dessutom var det världspremiär för församlingens första lovsångsskiva ”Livets mening”. Kristet Centers lovsångare och musiker ledde kyrkan i ett antal sånger från skivan, och pastor Per-Åke Eliasson delade i samband med releasen ett ord han fått från Herren.
– Nu går pluggen ur för musikalisk kreativitet i den här församlingen, sa han.
Det togs också upp ett jätteoffer på 180 000 kronor som gick oavkortat till Thomas Muthees arbete i Kenya och östra Afrika.

Gud ska fullborda sitt verk
Klockan var närmare 21 när kvällens predikant Thomas Muthee började dela sitt budskap.
– Jag har ett väldigt kort, men väldigt viktigt budskap, inledde han.
Muthee profeterade ut att Gud ska fullborda det han började i den här församlingen för 15 år sedan. Han är överlåten till sitt verk och har kraft att föra arbetet vidare.
– Framtiden är fokus, sa Muthee. Visionen kommer att avslöjas mer och mer med åren.

15-årsjubileum


100822-15årsjubileum-Sön10.jpg


”Herren kommer att göra det”


Söndag 10:00 Thomas Muthee
Se predikan >>

Söndagsgudstjänsten under 15-årsjubileet blev allt annat än en vanlig söndagsgudstjänst. En massiv Gudsnärvaro infann sig redan i mötets början och pastor Thomas Muthee instruerade till en generationsbön där Sven och Solveig Nilsson bad och överförde välsignelse till församlingens yngre ledarskap.

– I 1 Moseboken 48 tar Josef sina barn, Efraim och Manasse till farfar Jakob för att bli välsignade, sa Muthee, när han bad församlingens pastor Per-Åke Eliasson att ta fram sitt yngre ledarskap för att få välsignelse av Sven och Solveig Nilsson.

Församlingen var under tiden i bön och det var tydligt att Gud bekände sig till den profetiska handlingen genom sin egen närvaro. Det var en helig stund och den mättade atmosfären dröjde kvar även när Muthee sedan fortsatte att dela ett budskap från Matteus 14 och Psaltaren 93.

– För lärjungarna blev stormen en väldig stress, trots att de hade fått ett ord från Jesus om att de skulle över till andra sidan sjön. Det finns saker och situationer som kan stressa oss, och vi blir frestade att tro att Gud har tappat kontrollen. Men det stormiga vatten som stressar dig och mig är samma vatten som Jesus kommer gående på emot oss, förkunnade Muthee.

Han förklarade vidare hur stress orsakar feltolkningar av situationer och får oss att dra fel slutsatser.
– Tänk att Petrus inte ens kände igen Jesus där han kom på vattnet. Svaret på situationen var bara några meter bort men Petrus var ändå övertygad om att han skulle dö, sa han.

– Det finns ingen anledning att stressa. Gud har fortfarande makt och han är vägen där det ser ut som att det inte finns någon väg. Ingenting är omöjligt för honom. När allt kommer omkring måste till och med de stormigaste vatten lyda honom.100822-15årsjubileum-Sön19.jpg


Bartimaios visste vad han ville ha


Söndag 19:00 Thomas Muthee
Se predikan >>

Under konferensens avslutande möte vittnade pastor Thomas Muthee öppenhjärtigt om avgörande skeenden i sitt eget liv, där Herren lärt honom livsviktiga principer. Genom Markus 10 och skildringen av den blinde Bartimaios lärde han sedan kreativt ut dessa fem avgörande fakta.

Muthee inledde med att betona hur vikten av kvällens budskap.
– Det uppdrag jag har här i kväll, det är extremt viktigt, konstaterade Muthee innan han tog med församlingen in i ordet och Markus 10:46-52.

Genom en målande beskrivning förklarade han sedan att Bartimaios inte hade det bästa utgångsläget i livet för att kunna ”avsluta väl”. Han kom från en förbannad stad, var blind och föraktad av sin omgivning.
– Hur vi avslutar har ingenting att göra med vårt nuvarande utgångsläge! Gud vill att vi ska avsluta väl, och här kommer fem sanningar som får dig att göra det, uppmuntrade Muthee.

Bartimaios visste fem saker om livet som kom att förändra hans utgångsläge. Nummer ett var att han visste vad han ville, han var fullt medveten om vad som var hans första prioritet när Jesus väl kom förbi.
– Vad skulle du svara om Jesus frågade dig? utmanade Muthee och fortsatte. Många kristna skulle nog se ner i backen, eller svara ”ingenting, kanske du vet Jesus?”.
Den andra sanningen som ordet visar på är att Bartimaios kände Jesus. När han ropar ”Jesus från Nasaret” vittnar det om en identifiering.
– Bartimaios visste att Jesus var människoson, att han kände med honom och att han visste precis vad han gick igenom. Men när han ropar ”Davids son”, tyder det på att han också var medveten om att Jesus var Messias, den smorde, förklarade Muthee.

Något som Bartimaios också hade förstått var hur man skulle dra nytta av tillfället som gavs. Det var där och då som Jesus gick förbi, inte innan och inte senare. Muthee delade personligt om vikten av att hugga tag i möjligheten och om hur Gud verkar i tider och säsonger.
– En möjlighet ber inte om att du agerar – den kräver att du agerar!

Den fjärde saken som Bartimaios visste var vilka fiender han hade. När folkmassan försökte tysta ner honom visste han att de försökte hindra honom från att nå det som var hans frihet. Därför kunde han ignorera dem och i stället ropa ännu högre.

Slutligen visste också Bartimaios vad han behövde lägga bakom sig för att kunna vandra vidare med Jesus när han hade fått sitt mirakel.
– Bartimaios lämnade sin tiggardräkt, och vi har också saker som vi behöver lämna bakom oss för att kunna sträcka oss framåt! avslutade Muthee och bad sedan tillsammans med församlingen om att var och en skulle kunna kunna se och anta utmaningen i detta, och också få styrkan att arbeta med det för att kunna gå ännu längre med Herren.

Publicerad: 2010-08-29
Text: Anna Karlsson, Linus Hugosson, Lina Hagström
Foto: Teresia Nordenling, Johan Hagström, Torana Hassanova