julkonsert-topbnr_2.jpg

Julkonsert_bnr_biljetter_kc.jpgKCMEDIAknapp.jpgbanner-podcast150px.jpgUppdragSverige-knapp.jpgVarldenIdag.jpgSTH.jpgKanal10.jpgoppnaScout-knapp.jpgDenna Vecka

För mer info se
Kalendern

Kommande-handelser.jpg   Facebook-mindre.png Instagram-mindre.png

 

 

Bön för Sverige i Örebro

Böne

Onsdag 19:00 Per-Åke Eliasson
Se predikan >>

Den här onsdagskvällen i augusti är det andlig mönstring i gamla förrådslokalen på I3. Ett par hundra kristna gör sig redo för bönetjänstgöring under återstoden av veckan. Stämningen är förväntansfull och samtidigt allvarlig - människor verkar mer vara här för att göra gudstjänst än för att besöka ett kristet möte.

Kristet Center Örebro har bjudit in till Nationell Bönekonferens med temat "Res dig upp och ta ditt ansvar". På onsdagens inledningsmöte förklarade församlingens pastor Per-Åke Eliasson syftet med konferensen.
– Temat kom som ett tilltal från Herren i början av året, berättade Eliasson, och drog upp fyra inriktningar för bönen.
– För det första vill vi gräva upp gamla brunnar av välsignelse. Isak grävde upp Abrahams gamla brunnar, som hade grusat igen eftersom ingen hade tagit ansvar för dem. Sedan kom en hungersnöd och Isak vågade tro på Gud, så sin säd och gräva upp brunnarna. I Örebro och Närke finns en vagga för väldigt mycket av det som hänt i svensk kristenhet.
– För det andra ska konferensen be för nästa generation och för överförandet av ansvar till en ny generation. Vi ska be att det finns en ny generation som är villig att ta ansvar, och att det också finns en äldre generation som vill lämna över.
– På lördag kommer vi att fokusera på vårt politiska ansvar. Vi har en känsla av att höstens val kan få konsekvenser för vårt land som sträcker sig längre än bara de kommande fyra åren.
– För det fjärde har en sådan här konferens som syfte att bryta ny mark för evangelisttjänsten i Sverige.

SvenVarför ska vi då be, undrade Per-Åke Eliasson retoriskt. Nyckeln till förändring av dåliga tider är att Guds folk agerar. På ytan är Sverige välmående, men andligt sett är det fattigt ställt. Det finns ett avstånd mellan kyrkan och folket.
– Vad är lösningen? Jo, att vi ber, sade Eliasson.
Eliasson visade på flera bibelord som beskrev effekten av ett bedjande Gudsfolk.
– Gud agerar genom sitt folk, sade Eliasson. Bön är vårt gensvar på Guds vilja och gör oss tillgängliga och villiga för Guds verk. Bön förvandlar oss. Bön bryter ner andliga fästen.

Kvällsmötet avslutades med en kort men intensiv bön för landets andliga ledare och pastorer.
– Precis som Petrus var fängslad, som vi läser om i Apostlagärningarnas trettonde kapitel, finns det kristna ledare i Sverige idag som sitter i ett andligt fängelse, sade Per-Åke Eliasson. De kan inte agera utifrån sin smörjelse och sin kallelse. Det är församlingens plikt att agera för att sätta de fria.
När den tidiga församlingen fick höra om Petrus situation började de be – och Gud satte honom fri genom ett mirakel.

Under torsdagen fortsätter konferensen med ett bönepass på förmiddagen i Kristet Centers lokaler. På eftermiddagen är det bön i Riseberga bönhus och på kvällen predikar Mikael Alfvén.

_______________________________________________________

100805MA2.jpg

Torsdag 19:00 Mikael Alfvén
Se predikan >>

Under bönekonferensens andra dag låg tonvikten på att gräva upp gamla brunnar av välsignelse, precis som Isak gjorde. På kvällen var fokus på att be för och förlösa evangelistens tjänst på nytt i Sverige. Mikael Alfvén talade och delade sin dröm för Sverige.

Efter lovsång, bön och undervisning på förmiddagen hölls en samling i Riseberga bönhus. Platsen representerar en ”välsignelsebrunn” då delar av den väckelserörelse som växte fram i Sverige på 1800-talet hade sin upprinnelse på den platsen.
- Vi ber inte bara för att hedra ett minne, vi ber för att vi ska få tag på den källa som de hade fått tag på, och som drev dem till att bryta mark för Guds rike i Sverige, förklarade pastor Sven Nilsson.
I samband med bönesamlingen på Riseberga besöktes också bönestenarna på Torp där alla Sveriges landskap finns representerade. Där bad man för landet och tackade Herren för vad som fått gå ut av välsignelse även från den platsen.

Alfvén inledde sedan kvällens bönegudstjänst med att tala om vikten av att ha en dröm.
- Utan vingar kan ingen fågel flyga, förklarade Alfvén, och menade att drömmen är livsviktig för en människa. Inget händer om man inte har en dröm.
Vidare delade han sitt hjärta för Sverige.
- Vi behöver evangelister i Sverige! uppmanade han och fortsatte, jag tror det är underbara skördetider i Sverige i dag, men det är samtidigt en väldig kamp. Därför behöver vi tro på Gud, hålla oss nära honom och be om att eldar tänds i människors hjärtan.
Mötet varvades ständigt med gemensam bön, där församlingen bad för det som låg i linje med det Alfvén delade.
- Jag har en dröm att den helige Ande ska uppfylla människor och jag ber att Gud ska sända en eld, där Han också kan resa upp unga evangelister, starkt kopplade till församlingarna! avslutade Alfvén, innan församlingen gick in i ytterligare bön.

I morgon fortsätter bönekonferensen och då med fokus på att be för den unga generationen.


_______________________________________________________

100806-bonekonferens-Curt_Johansson.jpg

Fredag 19:00 Curt Johansson
Se predikan >>

Konferensens tredje dag fokuserade på överlämnandet av stafettpinnen från en generation till en annan. Mötena klockan 10 och 14 innehöll både undervisning och bön i denna riktning och på kvällen delade Curt Johansson ett budskap präglat av nöd för Sverige.

– Att bedja och söka Gud är aldrig förgäves. När vi samlas till bön kommer änglarna i rörelse, sa Curt Johansson inledningsvis på fredagskvällen.

Kvällsmötet var precis som konferensens övriga möten ett bönemöte och Curt Johansson uppmanade de församlade att hålla fast vid och be utifrån Guds löften.
– När Daniel hittade profeten Jeremias ord om att befrielse skulle komma efter sjuttio år så började han söka Gud. I Sverige har Gud talat genom sina profeter om en väckelsevåg, och vi ska likt Daniel söka Gud och inte ge upp. Vi ska bara fortsätta!

Curt Johansson delade enkelt om att samverka med Gud och om hur församlingen kan vara med och förlösa Guds planer. Han delade egna erfarenheter och berättelser från Bibeln som lärt honom om bön. Budskapet förlöste tro och gav den efterföljande bönen en skärpa och tyngd.

– Ibland är Gud irrationell. Men när vi följer honom i lydnad sker övernaturliga ting, sa Johansson och knöt an till berättelsen om när Josua och Israels folk skulle inta Jeriko.
– Jag kan tänka mig att många tvivlade när de vandrade runt muren dag efter dag och den fortfarande stod kvar. Det kändes säkert väldigt irrationellt. Men det var Guds instruktioner och på den sjunde dagen efter det sjunde varvet när folket gav upp ett härskri och blåste i trumpeter så föll muren!

– När vi söker Gud talar han. När vi handlar på hans ord verkar han, sa Johansson.

Mötet präglades av en stark Gudsnärvaro och profetisk smörjelse. I slutet av mötet blandades bön och förbön. Bön för Sverige och Guds församling och förbön för de som gensvarade på inbjudan att positionera sig och ställa sig tillgängliga för det Gud vill göra i vårt land.

Konferensens tredje dag blev en underbar fortsättning på det bönearbete som inleddes i onsdags, och i morgon, lördag, kommer det stundande riksdagsvalet stå i bönefokus.

_______________________________________________________

100807-Bonekonferens-Stefan_Salmonsson.jpg

Lördag 19:00 Stefan Salmonsson
Se predikan >>

Konferensens fjärde dag inleddes under förmiddagen med bön för det politiska livet samt det stundande valet. Eftermiddagen gick sedan i samma anda då två av församlingens politiker delade sitt perspektiv och de utmaningar som de möter i sitt dagliga arbete. Under kvällen predikade Stefan Salmonsson om Guds utgivande kärlek till människor.

- Jag har en dröm för Sverige! inledde Salmonsson, och fortsatte sedan under kvällen att tala om att församlingarna måste få tag på Guds hjärtslag för människor.

Han beskrev tre grundläggande behov som varje människa har. Behovet av att vara älskad, behovet av att vara behövd och behovet av att få tillhöra.
- Varje människa behöver få dessa behov fyllda, och om inte Gud får fylla dessa, då letar man efter andra sätt, förklarade Salmonsson.

För att kunna ge detta till människor behöver vi ha Guds hjärtslag i våra liv. Salmonsson visade med Jona och Hesekiel som exempel på hur viktigt det är att vi är fyllda med Guds kärlek till människor när vi går ut.

- Jona hade budskapet, men inte Guds hjärtslag. Hesekiel däremot hade både budskapet och Guds hjärtslag. Han var där människorna var men samtidigt med ett tydligt ord från Herren.

Kvällen präglades sedan av bön och tillbedjan inför Herrens ansikte där bland annat tre generationer representerades och fick be ut sitt hjärta för Sverige. Under kvällen fanns även Godfrey Birtill från England med och tjänade i mötet med lovsång och tillbedjan.

_______________________________________________________

Bönekonferens

Söndag 18:00 Bön - och lovsångskonsert med Godfrey Birtill

Bönekonferensens finalmöte hölls på söndagskvällen och salen var fylldes snart av lovsång och bön.
– Jag tror att en stads andliga atmosfär påverkas när församlingen lovsjunger och lyfter upp Jesus, sa Godfrey Birtill, som tillsammans med sin fru Gill lever med både en bön och lovsångstjänst.

– Låt oss gå förbi själva sångerna och att sjunga i kväll. Det finns en djupare lovsång som Gud vill förlösa, sa Godfrey Birtill, och hänvisade till psalmisten David som inte drog sig för att befalla sin egen själ att rycka upp sig och prisa Gud.

Innan Godfrey Birtill tog plats på scenen poängterade pastor Per-Åke Eliasson att det inte skulle röra sig om en vanlig konsert utan snarare en tjänstgöring inför Gud.
– Det är viktigt att vi ansluter oss till det Godfrey bär upp av en lovsångstjänst och att vi inte står som åskådare, sa han.

Godfrey Birtills sånger kännetecknas av proklamationer, böner och ett annorlunda språkbruk mot för vad många lovsånger vanligen innehåller. Men det är också kännetecken som återfinns hos psalmisten och som andas ett innerligt förhållande till Gud.
Bönekonferens
Bönen och lovsången gick parallellt under kvällen och genom sångerna lyftes både staden och landet upp inför Gud. Samtidigt hyllades och ärades Jesus, och korset hade en central roll i många sånger.

– Himlen är inte befolkad av människor som klarade av att ta sig dit på grund av egen duktighet. Himlen är befolkad av människor som inte förtjänar att vara där, människor som du och jag, sa Godfrey och ledde sedan församlingen i sången When I look at the blood.

– Jag tror att en stads andliga atmosfär påverkas när församlingen lovsjunger och lyfter upp Jesus, sa Godfrey Birtill under kvällen.

När gudstjänsten avslutades fanns en mättnad i luften och Per-Åke Eliasson satte ord på vad många upplevde.
– En bättre avslutning på den här konferensen hade vi inte kunnat få, vi är överväldigade, sa han.

Publicerad: 2010-08-05
Text: Linus Hugosson, Anna Karlsson, Lina Hagström
Foto: Linus Hugosson, Johan Hagström, Teresia Nordenling, Lina Hagström