julkonsert-topbnr_2.jpg

Julkonsert_bnr_biljetter_kc.jpgKCMEDIAknapp.jpgbanner-podcast150px.jpgUppdragSverige-knapp.jpgVarldenIdag.jpgSTH.jpgKanal10.jpgoppnaScout-knapp.jpgDenna Vecka

För mer info se
Kalendern

Kommande-handelser.jpg   Facebook-mindre.png Instagram-mindre.png

 

 

Konferens med Kristi kors i centrum

Kristi kors - en välsignelse för alla folk. Det var namnet på den påskkonferens som hölls den 1-4 april. Talare var Stefan Salmonsson, Mikael Alfvén och Per-Åke Eliasson. Här finns samlade referat och länkar till de möten som finns tillgängliga i Mediearkivet.

Påsk
Torsdag 19:00 Nattvardsgudstjänst
– Den här högtiden, påsken, är den absolut viktigaste för varje troende. Den är grunden, förutsättningen, för vår gemenskap med Gud. I kväll är det Herren som bjuder in dig till sig själv, han vill förmedla alla välsignelser som är kopplade till den här måltiden, sa pastor Per-Åke Eliasson inledningsvis.

Eliasson tecknade också bakgrunden för nattvarden, en måltid som vi i dag känner utifrån att Jesus gav sitt liv.

– Judarna hade firat denna påskmåltid i hundratals år. Det var en måltid som bröt deras bundenhet och fångenskap i Egypten, sa Eliasson, och visade vidare på den profetiska dimensionen.
– Jesus knyter an till allt detta och ger också måltiden en vidare betydelse genom ett nytt förbund. Hans blod har i dag kraft att bryta allt form av bundenhet.


Påsk
Fredag 10:00 Stefan Salmonsson
Se predikan >>

Under konferensens andra möte förklarade Salmonsson att vi måste få bort surdegen i våra liv. Bibeln talar om surdeg i många olika sammanhang och varnar för att något väldigt litet kan ruinera väldigt mycket - Lite surdeg syrar hela degen (Gal 5:9).

Påsken, som ju också kallas det osyrade brödets högtid, innebar för judarna att de rensade ur all surdeg ur hemmet. Det osyrade brödet står för helighet och renhet.

– Det blir surdeg i våra liv när vi låter ouppklarad synd, besvikelse och oförlåtelse finnas inom oss, fastslog Salomonsson.

Besvikelse är något som, om vi inte går med det till korset, kan leda till bitterhet. Vi möter det varje dag, och besvikelse kan vi hantera, men bitterhet tar över.

– Ge inte näring till besvikelsen, du har inte råd att odla detta i ditt liv! Gå med den till korset och låt Jesus under det osyrade brödets högtid få rensa ut all surdeg!


Påsk
Fredag 12:00 Mikael Alfvén
Se predikan >>

Mikael Alfvén predikade om Guds kärlek. En kärlek som är evig, oföränderlig, tålmodig och praktisk.

– Guds väsen är kärlek. Genom hela bibeln ser vi hur Guds hjärta går ut till människor, och han är densamme i dag, förkunnade Alfvén.
– Men när vi talar om Guds kärlek är det alltid kopplat till att Gud är helig. Det går hand i hand. Gud är helig, rättfärdig och kärleksfull, sa han.

Alfvén lyfte också fram kärlekens egenskaper genom att läsa från 1 Korintierbrevet kapitel 13.
– Jesus gick kärlekens väg och han kallar oss att göra likadant. Han söker arbetare som är fyllda av hans kärlek. Det är vad Sverige behöver.

Alfvén sa också att kärlek som bara snackar inte är sann kärlek. Det handlar om mer än bara fina ord.
– Sann kärlek visas i handling. Guds kärlek var inte bara ord. Han gjorde någonting praktiskt och vi ser att kärlekens väg alltid innebär att man får offra någonting för någon annans skull.

– När vi kristna blir uppfyllda av Gud kärlek, som faktiskt redan är utgjuten i våra hjärtan, blir livet annorlunda. Vi är alla kallade att gå ut med detta, att förmedla Guds kärlek som kan förvandla varje människa.


Påsk
Fredag 19:00 Stefan Salmonsson
Se predikan >>

Med exemplet från när Israels folk bespejade landet visade Salmonsson på hur olika man kan möta omständigheter. Motsatsen till trons ande är likgiltighet och hopplöshet. Det begränsar oss och hindrar oss från att komma in i det Gud har tänkt.

– Kaleb och Josua hade trons ande. De såg utmaningarna, möjligheterna, och landets rikedomar, och de kom också in i landet. De andra spejarna såg problemen och omöjligheterna och de kom heller aldrig in i Guds löfte, beskrev Salmonsson.

Salmonsson sa också att tro handlar om ett visst risktagande. Att ta klivet ut på vattnet och anta Jesu manade ord: kom! Petrus gjorde det, och vattnet bar honom.
– Tro stavas risk. Man måste ta ett steg ut ur båten för att kunna gå på vattnet, utmanade Salmonsson.
– Vi kanske brottas med otro och tvivel men då kan vi säga till Gud: "jag tror, hjälp min otro", precis som en man som Jesus mötte sa.

Många människor fick under kvällen möjlighet att bekräfta sin tro till Herren och anta utmaningen att börja ”gå på vattnet”. Kvällen avslutades med sång och dans inför Herren ansikte, i tacksamhet för vad han gjorde på korset under långfredagen för ungefär tvåtusen år sedan.


Påsk
Lördag 19:00 Mikael Alfvén
Se predikan >>

Mikael Alfvéns budskap på påskaftonskvällen var både utmanande och uppmuntrande. Han talade om att alla behövs i Guds stora räddningsaktion.

– Att bli frälst är att bli räddad och vi har en frälsarkrans, evangelium, att sträcka ut till människor i nöd, sa Alfvén.

Alfvén talade engagerat om vikten av att troende kommer tillsammans och jobbar för det gemensamma uppdraget. Han drog också paralleler till hur man i Gamla testamentet lät en signal ljuda som tecken på att jubelåret inträdde. Det år som innebar frihet och upprättelse.

– Vi behöver låta den signalen ljuda i vårt land. Vi behöver nå ut med att Jesus har gjort att jubelåret är här för alltid, inte bara temporärt, sa han.
– Du kan få vara den person som stöter i trumpeten, som kommer med budskapet om räddning. Gud kallar oss alla till sitt arbetslag.


Påsk
Söndag 10:00 Per-Åke Eliasson
Se predikan >>

– För att förstå korsets mysterium behöver vi förstå det sammanhang som korset står rest i. Korset måste ses i förbindelse till skapelsen, fallet och lagen, sa Per-Åke Eliasson, och gav sedan ett innehåll åt de tre begreppen.

– Gud skapade människan för ett visst element. Precis som fisken är gjord för vattnet är människan gjord för välsignelse. Gud välsignade Adam och Eva och de levde med varandra i gemenskap och öppenhet. Men människan lät sig bli bedragen, och omedelbart kom man in under förgängelse och förbannelse.

Eliasson tydliggjorde hur människan i fallet kom ur sitt rätta element och i det främmande elementet började fungera på ett annat sätt. Människan började ge uttryck för sådant som avundsjuka, lögn och begär.
– Efter fallet läser vi om att marken började producera sådant som Gud inte hade skapat, tistlar och törnen. Likadant blev det för människan. När hon kom in under förbannelse och förgängelse producerade köttet sina frukter.

– Varför kom då lagen? Jo, Gud gav oss lagen för att uppenbara synden. För att medvetandegöra rätt och fel, och hjälpa oss att orientera oss, förklarade Eliasson.
– Lagen dömer förbannelsen och förgängelsens källa. Men eftersom vi är en del av problemet behövdes korset. Det är Guds vapen till att kunna konfrontera förbannelsens och förgängelsens krafter i våra liv, det som bibeln kallar för köttet.

Eliasson talade också om begreppet försonad och poängterade att det inte är Guds vrede över människan som behövde försonas, utan människans överträdelser.
– Det står inte att ty så arg var Gud på människan att han sände Jesus, det står att han älskade.

– Guds utmaning var att rädda människan utan att förbigå eller tillintetgöra lagen. Genom Jesu död på korset kunde Gud döma synden men ändå fria människan, och frälsningen är ingen känslomässig erfarenhet, det är en juridisk verklighet. Åklagaren, djävulen, har ingen rätt att anklaga oss när vi är försonade med Gud.
– Jesus friköpte dig till ett nytt liv, till en ny Herre. Till att komma tillbaka in i ditt rätta element, att leva i välsignelse.


Påsk
Söndag 18:00 Lovsångsgudstjänst
Konferensen avslutades under söndagskvällen med en lovsångsgudstjänst. Många människor fyllde lokalen för att i tacksamhet minnas vad Jesus gjorde på korset och glädjas över Hans uppståndelse.

Under kvällen varvades nya och gamla lovsånger och psalmer med bibeltexter som beskrev Jesu väg fram till korset och hans uppståndelse.
– Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, inledde pastor Per-Åke Eliasson, och fortsatte läsa ur Jesaja bok.

Arrangemanget innehöll sånger om korset, Jesu namn, överlåtelsen till honom och uppståndelsen som flera solister tillsammans med kören framförde. Det blev en kväll av tillbedjan inför tronen och en glädjefest över den uppståndne frälsaren.

Publicerad: 2010-04-04
Text: Lina Hagström och Anna Karlsson
Foto: Johan Hagström, Teresia von Malortie, Torana Hassanova