Israelresa2019-topbnr.jpg

KCMEDIAknapp.jpgbanner-podcast150px.jpgUppdragSverige-knapp.jpgVarldenIdag.jpgSTH.jpgKanal10.jpgoppnaScout-knapp.jpg 

 

Soluppgång ett unikt fadderprogram

Barnhjälp Soluppgång är på många sätt ett unikt fadderarbete. Där övriga fadderprogram i regel tar ansvar för barn upp till och med grundskolan, har Soluppgång valt att ta ett mer långtgående ansvar för barnens utbildning.

Utöver grundskolan, som är sju år, ger Soluppgång alla barn en möjlighet att också få gå på Secondary School, som omfattar fyra + två år, och motsvarar vår gymnasieskola. De sista två åren är för dem som har bra studieförutsättningar och för att kunna läsa vidare på universitet. I Soluppgång vill vi genom utbildning investera i barnens framtid, för att ge barnen och deras anhöriga goda förutsättningar till en verklig framtid och en varaktig förändring för hela nationen. Barn är alltid varje nations framtid.

Skolfonden
Genom fadderavgifter får vi möjlighet att ta ansvar för barnens utbildningskostnader från skolstart upp till och med årskurs fyra i Secondary School. Men för att bättre hjälpa barn som har förutsättningar att läsa vidare har vi nu beslutat att starta en Studie-fond. Genom fonden kan barnen söka stipendier för studier till de två sista åren på gymnasiet och sedan på universitet. Stipendierna får sökas och kommer att delas ut varje år till de barn som har förutsättningar för en sådan utbildning.

Biståndsfonden
För de barn som inte har förutsättningar att läsa vidare på gymnasium och universitet finns en praktisk yrkesutbildning tillgänglig som ger goda förutsättningar till arbete och för att starta ett ”eget litet företag”. Kostnaden för den utbildningen är högre än för gymnasiet och därför räcker inte fadderavgifterna till för att täcka hela kostnaden eftersom utgifter för utrustning, mat och sjukvård tillkommer. Därför har vi beslutat att också starta en Biståndsfond som skall ge hjälp till alla dessa barn.

Extra gåvor
Utöver fadderavgifter får vi regelbundet gåvor genom högtidsdagar, begravningar och testamenten. Dessa gåvor kommer att utgöra grunden för Studiefonden och Biståndsfonden. Men man kan också bli en Soluppgångsfadder vilket innebär att man regelbundet ger en gåva till arbetet utan att den är öronmärkt för ett visst barn. I det här brevet kommer du att få flera vittnesbörd som visar hur dessa extra pengar varit med och förändrat barns liv.

Alla gåvor går oavkortat till arbetet i Uganda
Du som fadder och gåvogivare kan verkligen vara trygg med hur dina gåvor förvaltas och används. För det första kan inte barnen få en bättre hjälp och omvårdnad än den de får genom teamet i Uganda. Barnen älskar verkligen teamet och för teamet är barnen det viktigaste som finns. Ytterligare något som gör Soluppgång till ett unikt arbete är att alla gåvor går helt oavkortat, 100%, till arbetet i Uganda. Detta är möjligt därför att församlingen Kristet Center Örebro har tagit ansvar för att årligen betala alla kostnader för Soluppgångs arbete och administration i Sverige.

/Per-Åke Eliasson
Ordförande, Barnhjälp Soluppgång