Israelresa2019-topbnr.jpg

KCMEDIAknapp.jpgbanner-podcast150px.jpgUppdragSverige-knapp.jpgVarldenIdag.jpgSTH.jpgKanal10.jpgoppnaScout-knapp.jpg 

 

Neve Michael

Genom samarbete med Förenade Israelinsamlingen – Keren Hayesod stöttar församlingen barnbyn Neve Michael i Pardes Hanna, Israel. Samarbetet med Neve Michael har fördjupats genom åren, inte minst genom de besök som görs under den årliga israelresan. Representanter från Neve Michael har även besökt församlingen vid några tillfällen.

Att arbeta med barn och unga är en viktig del av Kristet Centers vision, och här har Neve Michael en självklar plats.

- Det är en förmån att på ett så här konkret sätt få vara med och stötta den generation som är Israels framtid. Genom Neve Michael får vi vara en del i att hundratals barn upprättas till ett nytt liv och på så vis kan vi också vara med och bygga landet Israel, säger församlingen pastor Per-Åke Eliasson.

NeveMichael.jpg
Barn vid barnbyn Neve Michael

Vid Neve Michael tar man emot och arbetar med barn från mycket svåra hemförhållanden. Ofta rör det sig om våld och övergrepp. Neve Michael har blivit dessa barns tillflykt och här kan de genom mycket kärlek och professionell terapi rehabiliteras och ges en möjlighet att växa upp till att bli trygga och ansvarstagande vuxna.

- Vi vill ge våra barn det alla barn har rätt till. En trygg uppväxt med mycket kärlek och omsorg, säger Hava Levene, programansvarig vid Neve Michael.

För närvarande bor drygt 180 barn i åldern 4-18 år i Neve Michael. De bor antingen i familjeenheter med en mamma och pappa samt upp till elva andra barn, eller på ett av de två kriscentrum som finns i byn. Förutom de barn som bor i barnbyn betjänar Neve Michael också ett sjuttiotal barn från näromliggande områden. Dessa barn kommer dagligen till Neve Michael för ett varmt mål mat, hjälp med skolarbete samt deltagande i olika former av terapibehandlingar.

För ytterligare information besök gärna Neve Michaels hemsida.


Intervju med Hava Levene

Det är svårt att inte bli berörd av en person som Hava Levene.
En färgstark kvinna i sextioårsåldern vars ögon utstrålar en sådan värme och kärlek att man blir alldeles varm inombords. Hava är född och uppvuxen i USA men emigrerade som ung till Israel tillsammans med sin man David. Paret har elva egna barn men engagemanget för barn sträcker sig långt utanför den egna familjen genom Havas arbete vid barnbyn Neve Michael. Hava är lite av en sammanhållande länk i barnbyn och hon har arbetat där i drygt tjugo år. Hon kan namnet på varje barn som bor där och det är fascinerande att se med vilken värme och kärlek hon möter varje enskild individ. Hava är djupt troende och som hon själv uttrycker det ”väldigt optimistisk eftersom jag tror på Gud. Utan Gud skulle vi aldrig kunna förmedla det hopp vi nu kan förmedla till våra barn”. En av Havas arbetsuppgifter är att resa runt och berätta om Neve Michael så att olika personer och organisationer kan ges möjlighet att vara med och ge ett ekonomiskt bidrag. Detta är oerhört avgörande eftersom kostnaderna för att driva Neve Michael är mycket högre än de bidrag de för närvarande får från staten. Under Havas senaste besök i Sverige satte vi oss ner för en liten pratstund om livet i Neve Michael.

Vad är det bästa med Neve Michael?
- Att få se ljuset tändas i de barns ögon som kommer till oss. Våra barn på Neve Michael har gått igenom fruktansvärda saker och kommer ur väldigt traumatiska förhållanden vilket gör att livet på insidan oftast slocknat. Därför är det så fantastiskt när man sedan ser hur hoppet och livsglädjen kommer tillbaka och det börjar lysa i deras ögon igen. Vi behöver inte vänta till påsken eller ljusfesten för att se mirakler, vid Neve Michael ser vi dem varje dag.

Vilka är era största utmaningar?
- Att med kärlek och omsorg guida dem igenom en nödvändig upprättelse- och läkedomsprocess. När barnen kommer till oss är det inte ens säkert att de riktigt förstår att det de varit utsatta för är brottsligt och fel, när det sedan går upp för dem blir de oftast alldeles förkrossade eftersom förövaren i de flesta fall är någon som stått dem nära. Då behövs det mycket kärlek och många kramar i ett långsiktigtHavaLevene.jpg arbete som leder till att de på nytt kan se sitt eget värde, känna sig värda kärlek och även tillägna sig det på ett positivt sätt.

Beskriv Neve Michael med tre ord.
- Tro, hopp och kärlek.

Vad är din dröm för Neve Michael?
- Att alla de barn vi har och kommer att ha hos oss en dag ska kunna lämna Neve Michael och kunna leva ett gott liv utanför byn. Att de ska kunna känna en stolthet över att de har växt upp här men att deras barn aldrig ska behöva komma hit annat än för att besöka mammas eller pappas uppväxthem. Då har en ond cirkel brutits och det finns hopp för nya generationer.